Skolekvashegn skyder op

29-06-2022

Der er fuld gang i opsætning af kvashegn på skolerne.

Flemming Dalstrup der sætter hegn op kører i øjeblik fra skole til skole for at hamre pæle i til lokale skolekvashegn

Foreløbig er der sat pæle op på folkeskolerne Gylling, Hou, Hundslund og på Vestermarken. Ligeledes er der sat hegn op på Egmont Højskolen.

I næste uge kommer de resterende skolehegn op. I alt bliver der opsat 1,2 km hegn i Skanderborg og Odder Kommune til glæde for insekter, smådyr, miljø og klima.

Mere Natur – Mindre Affald

Kvashegnene ved skolerne skal udover at kunne håndtere det lokale grenafklip og kvas også bidrage til skolebørnenes læring om dyr, planter og menneskets samspil med naturen.

Kvashegn Gylling Skole
Gylling Skole

Hou Skole
Hou Skole

Kvashegn Hundslund Skole
Hundslund Skole

Kvashegn Egmont Højskolen Egmont Højskolen

Kvashegn på Vestermarken
Kvashegnet på Vestermarken var det første i Odder Kommune og der er allerede fyldt godt med kvas i det

På Gylling og Hundslund Skole er der opsat henholdsvis to og tre hegn.

Læs mere om hvorfor Skanderborg og Odder Kommune i samarbejde med Renosyd sætter kvashegn op på skolerne