Kæmpebjørneklo skal bekæmpes nu

09-05-2022

I Odder Kommune er alle grundejere forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørneklo på egne arealer.

Kæmpebjørneklo er en invasiv art, som uden bekæmpelse, breder sig uhæmmet i den danske natur. Den udgør en trussel mod biodiversiteten og indeholder desuden en giftig plantesaft, der fremkalder brandsårsagtige skader på huden.

I Odder Kommune er alle grundejere forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørneklo på egne arealer.

Kæmpebjørneklo har nu udviklet de første blade, og er på et stadie, hvor bekæmpelsen er både nem og effektiv.

Du kan læse mere om kæmpebjørneklo og bekæmpelsesmetoder på kommunens hjemmeside. Her kan man også anmelde forekomster til Kommunen.

Tidsfrister for bekæmpelse

Odder Kommune har en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo med følgende frister for bekæmpelse:

  1. bekæmpelse: inden 15. maj
  2. bekæmpelse: inden 1. juli
  3. bekæmpelse: inden 15. august

Bekæmpelsen skal gentages og kontrolleres flere gange i løbet af en sæson. 

Opfølgning på manglende bekæmpelse

Hvis Odder Kommune konstaterer, at bekæmpelse af kæmpebjørneklo ikke foretages i henhold til indsatsplanen, vil bruger/ejer blive anmodet om at foretage bekæmpelse. Ved fortsat manglende bekæmpelse vil ejer/bruger modtage påbud om at foretage bekæmpelse med en frist på mindst 14 dage. Hvis fristen ikke overholdes kan Odder Kommune lade bekæmpelse foretage for ejers/brugers regning.