Kom med input til landdistriktsstrategi

24-05-2022

Vi vil gerne have dine input om boliger og bosætning i landdistrikterne.

De næste fire uger skal vi snakke udvikling af landdistrikter – vi vil nemlig gerne have input til vores landdistriktsstrategi.

Halvdelen af kommunens befolkning bor i landdistrikterne, og derfor er det vigtigt at der bliver skabt udvikling her.

Vi skal igennem fire temaer og vi starter med noget af det, der er centralt for livet i landdistrikterne – bosætning: 

Debat 1: Kom med input om boliger og bosætning i landdistrikterne

For at en landsby kan blive ved med at være levedygtig, er det i sagens natur vigtigt med boliger og tilflyttere.

Derfor vil vi i første omgang gerne høre dine input til:

  • hvordan vi sikrer attraktive og indbydende landsbyer og områder i landdistrikterne?
  • Hvordan bliver landsbyerne mere attraktive for nye tilflyttere?
  • Hvad er kommunens opgave og hvad er jeres?
  • Hvordan kan vi hjælpe hinanden?

Du kan enten svare via Odder Kommunes Facebookside eller send en mail til martin.hauge@odder.dk


Debat 2: Kom med input om udvikling af erhverv, mobilitet og kommunal service i landdistrikterne

Vi er nået til runde to i vores snak om udvikling i landdistrikterne, og vi skal kigge på sammenhængen mellem erhvervsudviklingen, mobiliteten og den kommunale service.

Hvad mener du?

  • Hvordan kan vi fremme erhvervsudvikling og lokale arbejdspladser i landdistrikterne?
  • Hvordan sikrer vi en tidssvarende mobilitet i landdistrikterne?
  • Hvordan kan kommunen understøtte landsbyernes forskellige udfordringer og fremme udviklingsmuligheder?

Du kan enten svare via Odder Kommunes Facebookside eller send en mail til martin.hauge@odder.dk