Nu bliver det tryggere for mennesker med demens at købe ind

08-05-2022

Blandt mennesker med demens er det mere end hver anden, der ifølge deres pårørende, oplever udfordringer, når de køber ind. En ny national indsats sætter fokus på demensvenlighed i detailbranchen og detailbranchen bakker op.

Det kan være en stor opgave at bevæge sig ud at handle.

”Nogle gange går det helt fint, men andre gange bliver jeg forvirret og presset, især hvis jeg kan mærke de andre i køen bliver utålmodige. I de situationer vil en lille smule hjælp og forståelse gøre en stor forskel,” siger Jeanne Granild Freytag, der har demens.

I den nationale demensuge (uge 19) vil en ny indsats sætte fokus på demensvenlighed i de danske butikker. Over hele landet vil demensfaglige og frivillige fra fx Alzheimerforeningen og Ældre Sagen uddele informationsmateriale om demens og det nationale demenssymbol i flere tusinde af landets fysiske butikker. Der har været så stor opbakning til initiativet, at mere end hver femte butik får besøg. Der vil i Demensugen være aktiviteter i mere end 70% af landets kommuner.

Købmændene bakker op

Hos brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd, der repræsenterer godt 1.500 selvstændige købmænd i bl.a. REMA 1000, Meny, Spar og Min Købmand, tager man godt imod initiativet og vil gerne udbrede kendskabet til demenssymbolet, så de ansatte og kunderne kan genkende symbolet, når de møder det i butikkerne.

”Det skal være trygt at handle sine dagligvarer, og kan demenssymbolet være med til at gøre en forskel for de mennesker, der er ramt af demens og dermed gøre deres hverdag lettere og mere tryg, så bidrager vi gerne til, at omverden udviser ekstra forståelse og hensyn til de demente”, siger John Wagner, adm. direktør i De Samvirkende Købmænd.

Sekretariatsleder i Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, Lone Harlev, oplever, at der er stor velvilje omkring initiativet.

”Vi ved, at netop det at mestre helt almindelige hverdagsting, som at handle ind, betyder utrolig meget for mennesker med demens og deres oplevelse af at være en del af samfundet. Derfor er vi glade for, at der er stor opbakning til indsatsen fra detailbranchen, mennesker med demens, demensfaglige og frivillige,” siger hun.

Information i baglokalerne

I løbet af demensugen modtager minimum 5.500 af landets butikker plakater til at hænge op i baglokaler. Formålet er enkelt; at klæde medarbejderne på med kendskab til demenssymbolet og viden om, hvad de skal gøre, når de ser det.

”Plakaterne skal hænge i butikkernes baglokaler, personalerum eller sågar på toiletdøren, så personalet ser dem hver gang de holder pause eller kommer forbi. Vi håber, at de bliver hængende i lang tid, så også nye medarbejdere kommer til at kende symbolet,” siger sekretariatslederen.

Det er femte år i træk, at Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark afholder demensuge. Sidste år blev det nationale demenssymbol lanceret. Symbolet bliver i dag distribueret over hele landet, og det estimeres, at omkring 4000 demenssymboler i dag bliver anvendt af mennesker med demens.