Nu skal grøftekanterne slås

12-05-2022

Nu nærmer tiden sig, hvor kommunens grøftekanter skal slås.

Snart begynder arbejdet med at slå grøftekanterne i Odder Kommune. Igen i år har vi evalueret sidste års arbejde og folk fra Fælles Drift og Service er atter klar til at sætte sig bag rettet for at sikre færdslen på vejene i Odder. Her blev de opdateret om de lovkravene til slåning langs trafikerede veje, og om grøftekanternes rolle i biodiversiteten.

For ud over at sikre blandt andet afvanding, hele kanter og oversigtsforhold, så er grøftekanterne også vigtige for spredningen af vores vilde dyr og planter. Derfor fortsætter vi i år med en ny praksis, som i højere grad tilgodeser de langsomtvoksende og lyskrævende planter langs vejene.

Det er dog langt fra alle steder, hvor det kan lade sig gøre. Sammen med de stedskendte driftsfolk er der i år blevet udpeget flere arealer, som er oplagte til at højne biodiversiteten uden at det er til fare for trafikken.

Som altid begynder årets arbejde langs frøgræsmarkerne, hvor slåningen forhindrer krydsbestøvning mellem grøftekant og mark.


Diagram som viser, hvor man som privat ejer må slå grøftekanten og hvor man ikke må slå grøftekanten

Læs mere om vores arbejde med grøftekanterne.