Pullerter ved Torvet i sommerperioden

23-05-2022

Hæve-sænke-pullerterne ved Torvet 1 tages i brug i perioden 3. juni – 31. august.

Handelsstandsforeningen Køb Odder har anmodet om at hæve-sænke-pullerterne ud for Rosensgade 16 og Torvet 1 skal være oppe i perioden d. 3. juni til d. 31. august 2022. Køb Odders ønske er i tråd med Byrådets beslutning d. 11. maj 2020, der handler om ibrugtagning af pullerterne i sommerperioden.

Baggrund

Det er i løbet af de seneste par år blevet mere attraktivt at opholde sig på Torvet. Der er blevet etableret byrumsmøbler til ophold og leg på Torvet, og caféernes udeservering fylder mere nu. Derfor skal pullerterne op, så Torvet fredeliggøres for gennemkørende biltrafik henover sommerperioden. Handelsstandsforeningen forventer en øget aktivitet i sommeren 2022, og det er vigtigt at bygæster i alle aldre kan færdes trygt på Torvet.

Torvearealet, som fredeliggøres i sommeren 2022, er vist med skravering. Fra Holsteinsgade er der fortsat mulighed for at køre ind og ud til p-pladserne på den sydlige del af Torvet
Torvearealet, som fredeliggøres i sommeren 2022, er vist med skravering. Fra Holsteinsgade er der fortsat mulighed for at køre ind og ud til p-pladserne på den sydlige del af Torvet.

Hvor spærres der af med pullerter?

Placeringen af de pullerter, der tages i brug i sommeren 2022, er vist med røde prikker på kortet nedenfor. I kørselsretning på Rosengade mod Torvet er 2 pullerter etableret ud for Torvet 1/Rosensgade 16. For enden af gågaden er der desuden etableret 2 pullerter ud for Rosensgade 55/50.

Pullerterne vil dog fortsat være nede i tidsrummet kl. 05-11 på hverdage, således at varekørsel mv. kan finde sted.

Parkeringspladsen på Torvet er fortsat tilgængelig

Pullerterne ved Holsteinsgade, som kan afspærre parkeringspladserne i den sydlige del af Torvet, bliver således ikke taget i brug endnu.

Indtil videre er det kun ved større enkeltstående arrangementer, at pullerterne ved Holsteinsgade bliver taget i brug.

Her vises placeringen af samtlige pullerter i bymidten. Pullerterne i den sydlige del af Torvet bliver dog indtil videre kun taget i brug ved større enkeltstående arrangementer som f.eks. ”Landmanden kommer til byen”, byfesten eller lignende. Her vises placeringen af samtlige pullerter i bymidten. Pullerterne i den sydlige del af Torvet bliver dog indtil videre kun taget i brug ved større enkeltstående arrangementer som f.eks. ”Landmanden kommer til byen”, byfesten eller lignende.

Hvordan bruges adgangsbrikker?

Pullerterne i Rosensgade kan aktiveres til indkørsel via briklæser/tastatur enten ved Torvet 1/Rosensgade 16 eller Torvet 7/Holsteinsgade. Ved udkørsel aktiveres pullerter (ved Rosensgade 55/50 og Torvet 10/Holsteinsgade) automatisk når man kører over en sensor i kørebanen.

Tildeling af adgangsbrikker

Lodsejere og lejere i ejendomme, som har brugsret til parkeringspladser der alene har adgang via port fra Rosensgade eller Torvet, tildeles adgangsbrikker uden beregning.

Desuden kan butiksdrivende, der har et udvidet og særligt behov for varekørsel tildeles adgangsbrikker. Disse særlige behov for varekørsel vurderes enkeltvis.

Handicapkørsel mv.

Ved særlige forhold (f.eks. kronisk sygdom eller gangbesvær) og efter konkret vurdering af det enkelte tilfælde kan adgangsbrik tildeles til andre lodsejere og lejere. Der skal fremvises dokumentation, f.eks. rådighedstilladelse til kørsel i gågaden/handicapkort.

Flytning

Øvrige lodsejere og lejere kan f.eks. ved flytning få tildelt adgangsbrikker mod depositum på 150 kr.

Afhentning af adgangsbrikker

Adgangsbrikker skal bestilles og afhentes hos Torben Mørk, Fælles Drift og Service, Højmarksvej 10, 8300 Odder.

Afhentning kan ske efter nærmere aftale via mail til torben.moerk@odder.dk / telefon 8780 3659. Alternativt kan tildeling aftales via mail til faellesdriftogservice@odder.dk.

Aflevering af adgangsbrik

Ved fraflytning (eller endt ærinde, f.eks. flyttekørsel) skal beboere returnere adgangsbrikker til Odder Kommune via postkassen på Rådhuset, Rådhusgade 3, 8300 Odder.

Fratagelse af adgangsbrik

Hvis adgangsbrikker misbruges til at holde pullerterne nede på uhensigtsmæssig vis, vil adgangsbrikken blive frataget med øjeblikkelig virkning.