Etablering af Regnvandsbassiner ved Rude Havvej

09-03-2022

Samn Forsyning har gang i større gravearbejde i gang ved Rude Havvej for lave bassiner til rensning af regnvandet. På sigt bliver det samtidig til rekreativt område.

Flere har spurgt til hvad det store gravearbejde ved Rude Havvej skal blive til. Samn Forsyning giver her svaret.

Odder Spildevand har i mange år haft et ”tørt” regnvandsbassin, som er en del af regnvandssystemet fra erhvervsudstykningen, Jernaldervej og en del af Ankjær.

Dette bassin skulle oprenses efter års brug. Samtidig var det for lille i forhold til dagens rensekrav for regnvand.

Da Odder Kommune skulle i gange med at udstykke et nyt erhvervsområde med til hørende regnvandsbassin, benyttede Samn Forsyning lejligheden til at få etableret et samlet antal bassiner til rensning af regnvandet i samarbejde med Odder Kommune.

Derfor graves der i øjeblikket to nye bassiner og oprensning af det eksisterende.

Rekreativt område på sigt

Bassinerne skulle gerne med tiden falde naturligt ind i området og der kan blive et flot rekreativt område, samtidig med at miljøet forbedres for Rævs Å.