FAQ om Ukraine-krisen

03-03-2022

De første flygtninge er allerede ankommet til Odder Kommune og er lige nu privat indkvarteret. Denne artikel er derfor lavet for at skabe et overblik over de spørgsmål, man som borger måtte have i forbindelse med ankomsten af de ukrainske flygtninge.

Hvis du har kontakt til en flygtning i forbindelse med konflikten i Ukraine, kan du ringe til Odder Kommunes hjælpelinje på 5138 6178. Linjen er åben mandag-onsdag fra 9-14, torsdag fra 9-16 og fredag fra 9-14.

Hvad gør kommunen?

Odder Kommune er i øjeblikket i gang med at skabe overblik over mulighederne for at etablere nødindkvartering. Samtidig følger vi udviklingen på området tæt og er i nær kontakt med Frivilligcenter Odder i forhold til de muligheder og behov, der måtte opstå.

Kommunen har et tæt samarbejde med Sprogcenter Midt og her er man klar til at tilbyde individuelle løsninger til de ukrainere, der måtte have brug for det. En sådan løsning kan aftales ved henvendelse på Odder Kommunes hjælpelinje på 5138 6178.  

Odder Kommune har indgået aftale med flere private aktører om akut indkvartering til flygtninge fra krigen i Ukraine, heriblandt Egmont Højskolen og Odder Park Hotel.

De flygtninge, der allerede er ankommet til Odder Kommune, er alle blevet modtaget og vejledt i forhold til deres konkrete situation.

Hvad kan du gøre som borger?

Borgere og virksomheder der ønsker at bidrage opfordres til at tage kontakt til de etablerede frivillige og humanitære organisationer, som også kan vejlede i forhold til de overvejelser, man bør gøre sig, inden man eksempelvis åbner sit hjem. Kommunerne har ikke hjemmel til at dække private omkostninger som måtte komme i forbindelse med kost og logi for flygtninge.

Borgere der for eksempel ønsker at åbne deres hjem eller eventuelle sommerhuse, skabe aktiviteter, samle tøj, tæpper, legetøj m.v. opfordres derfor til at kontakte Frivilligcenteret på ph@frivilligcenter-odder.dk. Da vi endnu ikke kender behov og omfang, handler det i første omgang om registrering og man kan senere blive kontaktet om en eventuel konkret opgave.

Hvor skal flygtninge henvende sig for at få hjælp?

Er der brug for akut lægehjælp skal man ringe til lægevagten. Spørgsmål til kommunen kan rettes til tlf. 5138 6178. Linjen er åben mandag-onsdag fra 9-14, torsdag fra 9-16 og fredag fra 9-14. Borgere og virksomheder, som ønsker at tilbyde husly til de ukrainske flygtninge, er velkommen til at kontakte Frivilligcenteret på 3084 3480 eller ph@frivilligcenter-odder.dk.

Visum eller asyl

Regler og vejledninger i forbindelse med visum og asyl for flygtninge fra konflikten i Ukraine ændrer sig løbende, og derfor er det en god idé at orientere sig på Udlændingestyrelsens hjemmeside. Hjemmesiden kan findes via dette link.

Pressekontakt om flygtninge

Det er Udlændingestyrelsen, som har ansvaret for flygtninge, så alle pressespørgsmål skal rettes til styrelsen på tlf. 70 20 20 72.