Kvæg hjælper biodiversiteten

08-03-2022

Helårsgræsning bidrager til at øge biodiversiteten i Odder Kommune - nu bliver der sat kvæg ud ved Sondrup.

Nord for Sondrup ligger et naturareal, hvoraf en del er ejet af Odder Kommune. Indtil i efteråret har der været udført naturpleje med får. Folden var dog udtjent og derfor er der opsat nyt hegn og forberedt til helårsgræsning med kvæg, som skal bidrage til at øge biodiversiteten i området.

I weekenden blev der sat fire dexterkvæg på arealet, som skal græsse året rundt. Dexterkvæg er en robust race, der er velegnet til helårsgræsning.

Kokasse

Der er mange fordele ved helårsgræsning. Dyretrykket er mindre end ved sommergræsning, og derfor giver det flere blomster om sommeren. Dyrenes tråd om vinteren vil skabe spirebede til de lyskrævende arter og i den blottede jord kan de varmekrævende insekter lægge æg. Dyrene vil gnave og bide i mindre træer og buske, så træerne svækkes og går ud og bliver til levested for svampe, insekter og andre nedbrydere. Helårsgræsning vil også sikre at der er føde året rundt til de mange arter af insekter, som for eksempel skarnbasser og møgbiller, der er tilknyttet dyrenes lort. I februar og marts kommer de første møgbiller frem og dem er der nu serveret for!

Køer