Mere trafiksikkerhed i Hou

29-03-2022

To torontoanlæg på Houvej og et nyt fodgængerfelt på Vestergade.

Der er opsat såkaldte torontoanlæg på to vejkryds på Houvej.

De skal hjælpe med at gøre mere opmærksom på de lette trafikanter i krydset.

Fodgængerfelt i Hou

Fodgængerne skal trykke på knappen, hvorefter anlægget går i gang og hermed gør bilisterne opmærksomme på deres krydsning.

Knap man skal trykke på for at aktivere gult lys i torontolyset

På Vestergade ved Nørreled er der etableret et ny fodgængerfelt, som skal sikre bedre mulighed for krydsning af Vestergade.

Nyt fodgængerfelt på Vestergade i Hou

fodgængerkrydsning er placeret her, da stien fra skolen munder ud her.