Opsamling på frivillig-møde

11-03-2022

Situationen udvikles løbende og det er vigtigt at følge de behov, som opstår hen ad vejen.

Har du lyst til at hjælpe vil vi opfordre til, at du tager fat i en af nødhjælpsorganisationerne eller Frivilligcenter Odder.

Derudover åbnede fællesmødet 9. marts for konkrete forslag – så læs endelig videre.

På fællesmødet om modtagelse af flygtninge var der stort engagement blandt de ca. 80 deltagere. Der blev drøftet mange idéer og samtidig var der forståelse for at lytte til de behov, som flygtningene har – og hvordan disse behov naturligt vil ændres over tid.
Følgende seks indsatser blev grebet af frivillige – stor tak til jer.

Hvis du er interesseret i at deltage og give en hånd i en af disse indsatser, så kontakt den pågældende kontaktperson.

 • Idræts- og fritidstilbud

  Koordination via task force som samler foreninger, der gerne vil tilbyde indsatser målrettet flygtninge. Både foreninger, som gerne vil deltage, og frivillige som gerne vil hjælpe med konkrete aktiviteter er velkommen
  Kontakt: Mick Kjær, mickkjaer@yahoo.com, 40850824.
 • Socialt mødested

  Folkekirken har tidligere arrangeret et socialt mødested med udgangspunkt i Kirkecentreto g har haft gode erfaringer og stor tilslutning til dette. En café/mødested uden særlige krav
  og med mulighed for netværksdannelse.
  Kontakt: Dorthe Sørensen, DRS@KM.DK
 • Sprogcafé

  Røde Kors’ lokalafdeling i Odder driver i dag en sprogcafé målrettet flygtninge. Denne geares til også at blive målrettet flygtninge fra krigen i Ukraine.
  Kontakt: Anne Jørgensen, anne.kalma@gmail.com
 • Netværksfamilier

  Etablering af relationer mellem flygtninge og herboende. Gruppen kan måske også arbejde med mødregrupper efter behov. Indsatsen kan evt. koordineres med Røde Kors lokalafdeling i Odder og initiativet om det sociale mødested (Dorthe Sørensen)
  Kontakt: Daniel Lund, daniel.lund85@gmail.com
 • Kulturforståelse

  Udvikling af et netværk eller lignende, som kan støtte flygtninge i kulturforståelse.
  Kontakt: Anne Skaarup, as@scu.dk
 • Platform til formidling af oplysninger

  Gruppen vil undersøge muligheder for en platform, hvor oplysninger, behov mv. kan formidles, som vedrører modtagelse af flygtninge.
  Kontakt: Helle Markmann, helle@markmann.dk, 21257383

Idéer til inspiration

På fællesmødet blev følgende idéer også rejst, som kan virke som inspiration og hen ad vejen blive
grebet, når/hvis behovene opstår:

 • Praktisk hjælp i form af indsamling efter behov, et målrettet tøjmarked, tøjbørs, hjælpe med flytning, hjælpe med mobilabonnement, lokale guider til rundvisning, kørsel til aktiviteter mv.
 • Velkomstgruppe.
 • Oversættelser, så de mest centrale oplysninger formidles på sprog, som flygtninge selv kan orientere sig i.
 • Mødregrupper for dem med de mindste børn.
 • Legestue.
 • Samlet overblik over mulige aktiviteter, herunder udflugtsmuligheder.
 • Håndarbejdsgruppe.
 • Udflugter.
 • Weekendaktiviteter for familier og børn.
 • Fællesspisninger lokalt.
 • En ukrainsk aften, hvor ukrainsk kultur og historie formidles til danskere.
 • Generel opmærksomhed på at synliggøre de lokale aktiviteter rundt omkring i kommunen, som flygtninge kan indgå i, når de har lyst.

Andre aktører og tilbud

 • Odder Bibliotek
  Biblioteket tilbyder en række muligheder, som også er relevant for flygtninge, eksempelvis brug af PC, lokale mv.
  Kontakt: bibliotek@odder.dk, 8780 3550.
 • Frivilligcenter Odder: Støtte, formidling og selvhjælpsgrupper.
  Frivilligcenter Odder støtter igangværende og nye frivillige indsatser og kan hjælpe med at formidle aktiviteter, finde flere frivillige kræfter og hjælpe med fundraising.