Der går støt fremad med Folkeparken

16-11-2022

Det forberedende jordarbejde i den kommende folkepark er næsten færdig, genslyngning af åen er etableret og de nye åbrinker er under opbygning. Se billeder og læs status her.

Forberedende jordarbejder 80% færdige

OKNygaard er nu langt med de forberedende jordarbejder. Størstedelen af det forurenede jord er kørt til godkendt modtageranlæg jævnfør jordhåndteringsplanen.


Der er godt gang i arbejdet med den kommende Folkepark

Genopbygning

Genopbygning er påbegyndt. Det vil sige, at der stadig vil køre lastbiler til byggeplads med grus mv. til genopbygning.

Genslyngningen af åen er etableret, og der er observeret større fisk der bevæger sig opstrøms for at gyde.

Hejre i Odder Å ved rådhuset
Hejren er flyttet ind i Folkeparken for at jage fisk

De nye åbrinker er under opbygning, og grundlaget for regnbedene er etableret. Opbygning under de kommende stier er påbegyndt.

Legepladsen etableres som noget af det sidste i foråret 2023 af sikkerhedsmæssige årsager.

Betonarbejder

Det forventes, at de mindre betonarbejder påbegyndes i december. De mindre betonarbejder er bryllupstrappen syd for Rådhussalen, fundamenter til nye skure og fundament til Rådhusmøllen.

Den store flade ved den nye gæsteparkering og multibane mod Rådhusgade afventer indtil videre, da der er behov for oplagsplads på byggepladsen. Betonarbejder ved indkørsel fra Nørregade afventer ligeledes, da det område anlægges som den sidste del af det nye parkområde.

Folkeparken set fra Rådhusgade
Arbejde med den kommende Folkepark set fra Rådhusgade

Adgang til Rådhuset

Kælderindgangen på den vestlige side af Rådhuset holdes åben så længe som muligt, inden den nordligste strækning omdannes med en rampe fra Nørregade, og desuden vil haveindgangen mod øst være åben for gæster i Rådhusets åbningstid.

Anlægsprojektet af Folkeparken støttes af Realdania.