Klimatilpasning i Stampmølle bæk

02-11-2022

Udskiftning af risten skal beskytte boliger mod oversvømmelse.

Stampmølle Bæk er rørlagt under Rådhusgade. Desværre slår røret et knæk under vejen, og derfor er det vigtigt at undgå der kommer grene mv. ind i røret.

Der har jævnligt været oversvømmelse og også skade på handelsfagskolens bygninger fordi risten har været stoppet til.


Arbejde med at klimasikre
Den gamle rist ved Rådhusgade skal erstattes af en ny som bliver nemmere at rense op

Handelsfagskolen har ansvaret for at rense risten, og det har vist sig problematisk at komme til at fjerne ristegods med det nuværende design. Derfor laves en ny rist som skulle være nemmere at rense op.

Handelsfagskolen har været med i processen med design af ny rist. Den nye rist er lavet at Hegomatik (smeden i Gosmer).

Del af Handlingsplanen for klimatilpasning i Odder by

Udskiftning af risten er en del af Handlingsplanen for klimatilpasning i Odder by, som skal beskytte boliger mod oversvømmelse fra vandløb svarende til en 50 års hændelse.

Arbejde med at klimasikre
Projektet forventes afsluttet inden jul.

Stampmøllebæk er første af tre delprojekter

Klimatilpasning i Stampmølle bæk består af tre delprojekter hvor projektet ved Overskov (ny udskæring i vandbremse, så tilbageholdelseskapaciteten udvides) og udskiftning af risten ved Rådhusgade er første trin.

Begge projekter igangsætte her i løbet af efteråret og afsluttes inden jul.

Det sidste projekt med etablering af højvandsbeskyttelse på det grønne område mellem Christianslund/Aahaven og åen igangsættes i foråret.

Det afsluttes inden sommerferien 2023.