Lokale landmænd laver grøn aftale med kommunen

02-11-2022

Odder og Skanderborg Kommuner indgår i nyt samarbejde om grøn omstilling med ti lokale landmænd.

Det kan være kompliceret at gennemskue, hvor meget Co2 man egentlig udleder. Det gælder ikke mindst for landmænd. Derfor er Skanderborg og Odder Kommune nu gået sammen med Landboforeningen Odder-Skanderborg om at give ti lokale landbrug hjælp til at komme videre med den grønne omstilling.

De ti landmænd får hver et analyseværktøj stillet til rådighed fra rådgivningsvirksomheden Seges, så de løbende kan følge CO2-regnskabet på bedriften og afgøre, hvor de skal sætte ind og gøre en indsats for den grønne udvikling.

- Mange af os landmænd vil gerne gøre noget godt for klimaet, men vi har helt lavpraktisk behov for at vide, hvor det bedst kan betale sig at begynde den grønne omstilling. Hvad kan lade sig gøre her og nu – og hvilke tiltag skal vi lave på sigt. Med dette værktøj kan vi se, hvor det batter mest på den grønne konto, siger Ole Larsen, svineproducent ved Mesing.

Aftalen blev underskrevet i Messing
Aftalen blev underskrevet på Ole Larsens gård ved Mesing. Han står her i midten med Skanderborgs borgmester, Frands Fischer, til venstre og Odders borgmester, Lone Jakobi, til højre for sig.

Landmænd er motiveret for at hjælpe klimaet

Med regneprogrammet kan landmændene taste forskellige data om deres bedrift ind, eksempelvis type afgrøder, arealstørrelse, dyrehold og foder, så man kan se, hvor i det enkelte landbrug man med fordel kan lave grønne tiltag.

- Vi er glade for at kunne hjælpe landmændene, da landbruget vejer tungt på udledningen af CO2. Ofte handler det om helt lavpraktiske benspænd i hverdagen, når man vil gøre noget godt for miljøet. Derfor var det ikke svært at spidse blyanten og skrive under på denne aftale, og på den måde støtte lokale landmænd endnu mere i den grønne omstilling, siger Frands Fisher borgmester i Skanderborg Kommune.

Skanderborgs borgermester Frans Fischer underskriver aftalen
Skanderborgs borgermester Frands Fischer underskriver aftalen

Både Skanderborg og Odder Kommuner er med i klimapartnerskabet DK2020, som arbejder for at omsætte målsætningerne i Paris-aftalen til konkrete handlinger. Det betyder blandt andet, at kommunerne har forpligtet sig til inden 2023 at lave lokale klimahandlingsplaner som dækker kommunernes geografi. Målet er at blive CO2-neutral inden 2050.

Odder Kommune har haft en partnerskabsaftale med Landboforeningen siden 2021. Aftalen har allerede kastet flere samarbejdsprojekter af sig bl.a. Naturtjek. Så landbruget er en vigtig partner i samarbejdet om et bedre miljø, mere biodiversitet og mindre klimapåvirkning.

-  Jeg er glad for, at vi nu sætter fokus på klimabelastningen fra landbrugsbedrifter og hjælper landmændene med at finde muligheder for at begrænse CO2-udledningne.
Landbruget fylder en stor del arealet i Odder Kommune, så når landbruget lykkes med at reducere deres CO2, så bidrager det også til at Odder Kommune kan nå sit reduktionskrav, siger Lone Jakobi borgmester i Odder Kommune. 

Køer på græs

Ole Larsen og de ni andre landmænd er begejstrede for, at de to kommuner bakker op om tiltaget og går aktivt ind i det.

- Jeg håber, mit og flere andre lokale landbrug får en grøn udvikling som resultat af projektet. Det bliver godt at få synliggjort udfordringerne, så vi kan handle på dem. Dét, at jeg kan se tallene på min bedrift er den største motivationsfaktor – for så bliver det konkret, om det er i staldene eller på markerne, man skal begynde investeringerne i den grønne omstilling, siger Ole Larsen.

Aftalen fungerer som et pilotprojekt over to år, hvor de ti landmænd kan sparre med hinanden og inspirere andre lokale landmænd undervejs, således at mange flere landmænd i Skanderborg og Odder Kommune fremover laver klimaregnskaber og fortsætter den grønne omstilling.