Svære politiske prioriteringer på vej

21-11-2022

Der har fra politisk hold været ønske om at få anvist et økonomisk råderum gennem en række forslag til nye og mere effektive måder at drive Odder Kommune på.

Igennem de seneste par måneder er der blevet arbejdet intenst med anvisninger af investeringer og effektiviseringer, der kan skabe et økonomisk råderum på 40 mio. kr. i Odder Kommune.

Baggrund

Baggrunden er at Odder Kommune i lighed med landets øvrige kommuner står overfor massive udfordringer de kommende år.

Her skal vi levere samme eller bedre ydelser og velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav, øget kompleksitet og nye forventninger fra borgere og politikere.

Vi bliver langt flere ældre, der lever længere, vi får løbende nye teknologiske muligheder, vi har færre hænder at løse vores opgaver med, vi møder klimaforandringer og vi har borgere, som forventer kvalitet i vores ydelser. Det er komplekse udfordringer, der kalder på nye løsninger.

Budgetoverskridelser og besparelser på velfærden skal undgås. Vores fælles opgave er at udvikle ny velfærd, det vil sige finde nye bæredygtige bud på, hvordan den offentlige velfærd skal ydes fremover. Vi skal ikke blot få dette års budget til at hænge sammen, men løbende og kollektivt arbejde med kloge prioriteringer og effektiviseringer, tilpasse os og fremtidssikre Odder Kommune på trods af færre midler, modgang og kriser.

Anvisningerne er blevet samlet i et katalog

Anvisningerne er blevet samlet i et katalog, som kommunalbestyrelsen har drøftet og kvalificeret på et temamøde tirsdag den 15. november. Med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens drøftelser og input er kataloget blevet tilrettet.

Det tilrettede katalog sendes nu i høring hos kommunens ansatte i det såkaldte MED-systemet som er Odder Kommunes medarbejderorgan. MED-systemet kan afgive eventuelle bemærkninger til kataloget, inden den endelige politiske prioritering og vedtagelse af konkrete initiativer.

Hent kataloget

Proces

Der er planlagt en proces, hvor først Odder Kommunes ansatte i de såkaldte områdeudvalg skal drøfter kataloget på ekstraordinære møder i uge 47. De giver deres input til et samlet høringssvar. Input behandles i kommunens øverste medarbejderorgan, HovedUdvalget, senest fredag den 25. november.

Med udgangspunkt i områdeudvalgenes input drøfter og udarbejder HovedUdvalget på mødet mandag den 28. november et høringssvar på vegne af det samlede MED-system. Høringssvaret skal være færdigt senest den tirsdag den 29. november kl. 12.00.

Politisk prioritering og vedtagelse på møde i kommunalbestyrelsen d. 12. december

Den endelige politiske prioritering og vedtagelse vil ske på mødet i kommunalbestyrelsen den 12. december 2022. Herefter påbegyndes arbejdet med en implementeringsplan.

Her vil der igen ske inddragelse af medarbejderne.