Børns og ældres livshistorier bliver til kunst

13-10-2022

I kunstprojektet Livshistorier mødes børn og ældre i kreative generationsmøder. Onsdag d. 12. oktober er der afslutning på projektforløbet med en fernisering i caféen på Ålykkecentret.

I uge 39-41 har 5. årgang på Saksild Skole interviewet en gruppe ældre fra Aktivitetshuset på Ålykkecentret, og sammen med tegner og billedkunstner Lene Rosenberg har både børn og ældre tegnet, malet og klippet fortællinger om barndom sammen til collageværker.

I løbet af de tre uger har børnene og de ældre besøgt hinanden. Under besøgene har de vist hinanden rundt og fortalt om deres hverdag, og børnene har interviewet de ældre ud fra emnet Livshistorier. I løbet af de interviews har de snakket om barndom, og om hvordan det både den gang og nu er at være en del af en familie, at gå i skole, have venner og lege i sin fritid. Det gav blandt andet anledning til snakke om hvordan vi taler til hinanden i skolen – og hvordan læreren reagerer, hvis man ikke opfører sig ordentligt. I de ældres barndomsfortællinger er der også historier om at være væk hjemmefra, og om at blive tidlig voksen – og at blive sendt ud for at tjene på en gård eller et containerskib. Uden at kunne facetime med sine forældre.

Møder bliver til kunst

Tegner og billedkunstner Lene Rosenberg er gennemgående i projektforløbet. Lene sætter den kunstfaglige ramme for generationsmøderne, og i workshops igangsætter hun kreative øvelser og aktiviteter omkring emnet barndom. Resultatet bliver samlede collageværker. Efter ferniseringen hænger værkerne en tid på Aktivitetshuset. Koordinator for huset Torben Jakobsen ser, at værkerne vil være til stor glæde for husets mange brugere, ligesom borgere fra Daghjemmet på Ålykkecentret kan komme forbi. Særligt demensgruppen, der mødes fast, ser Torben vil have glæde af kunstværkerne som en ramme for deres samtaler. 

Projektforløbet startede på Aktivitetshuset i uge 39, hvor 20 børn på cykel fra Saksild besøgte malerholder i Finværkstedet. Igen i uge 39 og i uge 40 besøgte de ældre børnene på Saksild Skole og blev vist rundt i deres klasseværelse og billedkunstlokale. I de kreative generationsmøder har der været tid til både store og små spørgsmål mellem børn og ældre – og hyggelige fællesspisninger.

En del af Kulturring Østjyllands undersøgelse af, hvordan kunst skaber møder

Kunstprojektet Livshistorier er en del af Kulturring Østjyllands kulturaftale med Kulturministeriet. Her deltager Odder Kommune sammen med 6 andre østjyske kommuner om at styrke vores kultursamarbejde.

I projektet arbejder alle 7 kommuner i efteråret 2022 med generationsmøder og kunst som en del af Kultur og Sundhed for børn og unge. Livshistorierne og mødet med de ældre skal give børnene oplevelser af vores fælles og almengyldige følelser omkring temaer som familie og venner i barndommen.

Se billeder fra projektet herunder: