Invitation til dialogmøde om skitse til strukturplan for Saksild

12-10-2022

Kom til møde om den kommende strukturplan for Saksild den 26. oktober.

Onsdag den 26. oktober 2022 klokken 19:00 – 20:30 inviterer Odder Kommune alle interesserede til dialogmøde om foreløbig skitse til en ny strukturplan for Saksild.

På mødet vil Odder Kommune orientere om baggrund for skitsen, hvordan ønsker til den kommende strukturplan er behandlet samt den fremadrettede politiske proces. Herefter vil der være mulighed for dialog og spørgsmål.

Odder Kommune vil efter mødet færdiggøre et forslag til strukturplan samt samle op på input i et notat og vedlægge dette som bilag ved den politiske behandling.

Når den er færdig, skal strukturplanen sætte rammer for områdets fremtidige udformning – herunder placering af veje og stier, arealer til bebyggelse, regnvandsbassiner, grønne områder mv.

Praktisk info

Tidspunkt: 26. oktober 2022 klokken 19:00 – 20:30

Mødested: Saksild Borger- og Kulturhus

Tilmelding: Senest den 26. oktober 2022 til plan@odder.dk, indskriv i emnefeltet:
”Dialogmøde om skitse til Strukturplan for Saksild”.