Budgetaftale på plads

15-09-2022

Enig kommunalbestyrelse sætter økonomisk ansvarlighed og bæredygtig udvikling på budgettet i Odder.

Der blev sent onsdag aften indgået en aftale for budget 2023-2026 mellem alle partier i Odder Kommunes kommunalbestyrelse.

Med overskriften ”Økonomisk stabilitet og råderum til fremtiden” sætter budgetaftalen med rettidig omhu det lange lys på Odder Kommunes økonomi og tager hånd om de udfordringer, der venter landets kommuner i de kommende år.

Budgetaftalen sikrer således et solidt økonomisk grundlag for kommunens udvikling i en udfordrende og økonomisk svær tid, hvor Odder Kommune, såvel som resten af landet, navigerer i en verden præget af krig i Ukraine, eftervirkninger af en pandemi og den højeste inflation i 35 år.

Aftalen tager derfor naturligt udgangspunkt i en fortsat stram økonomistyring og et vedvarende fokus på effektiviseringer i hele organisationen. På trods af de affødte stramme økonomiske rammer, så understøtter budgetaftalen også en social og miljømæssig bæredygtig udvikling af kommunen i de kommende år.

Budgetaftalen sikrer dermed både økonomisk stabilitet og råderum til den ønskede udvikling af Odder

Kommune i fremtiden. Det var derfor også en tilfreds samling politikere, som onsdag aften kunne gå ud fra forhandlingslokalet med en budgetaftale i hånden:

Lone Jakobi, Socialdemokratiet
”Det er vigtigt for mig at sige tak til alle i kommunalbestyrelsen for, at vi har kunne lave budgetaftalen i enighed. Det er en svær og udfordrende tid, hvor det er vigtigt at udvise rettidig omhu. Alligevel er der i budgettet også penge til at udvikle Odder Kommune i en tid, hvor der bl.a. flytter flere borgere til.
Jeg er glad for, at vi har kunnet friholde børn, skole og ældre for yderligere besparelser, og at den grønne omstilling kan få det nødvendige fokus.”

Uffe Jensen, Venstre
”Det er historisk og godt for borgerne, at det er en samlet kommunalbestyrelse der står bag aftalen. Jeg glæder også mig over, at den udvikling vi allerede har igangsat i kommunen kan fortsætte selvom økonomien er stram.”

Martin Mikkelsen, Det Konservative Folkeparti
”Konservative er glade for en bred budgetaftale, hvor der er afsættes flere resurser til socialområdet og specialundervisningen, ligesom der bliver mulighed for at gøre Sundhedshuset færdigt. Der er et fortsat fokus på energirenoveringer og bedre vedligeholdelse af kommunale bygninger i årene frem, som er godt for klimaet og økonomien. Til sidst er der kommet tryghed omkring citymanagerfunktionen. Ros til borgmesteren for processen under budgetforhandlingerne. Det har særligt været positivt, at flere partier har budt ind i processen med at skabe et øget råderum i en svær økonomisk situation.”

Ditte-Marie Thejsen, Enhedslisten
Det er positivt, at vi har kunnet samle hele kommunalbestyrelsen om budgetaftalen. Det har betydning for samarbejdet fremadrettet, at vi står samlet.
Jeg er glad for, at vi får tilført midler til det specialiserede socialområde for voksne og til specialundervisning for børn. På trods af en stram økonomi er der en ny daginstitution, cykelstier og et sundhedshus på vej. Så jeg er stolt af, at vi er en kommune i stadig udvikling.
På det klimaområdet sætter vi også flere penge af, og jeg glæder mig til midlerne omsættes til konkret handling.

Kresten Bjerre, Radikale Venstre 
”En øget indsats på det specialiserede område for børn og voksne, ekstra midler til den grønne omstilling, fortsat fokus på biodiversitet, enighed om en langsigtet plan for udvikling af midtbyen i Odder, flere cykelstier, bedre trafiksikkerhed og udvikling af naturstier. Det er nogle af det punkter der er sikret gennem stærke radikal fodaftryk på budgettet for 2023. De stærke radikale aftryk er med til at sætte retning, så vi både tager fat på at øge indsatsen for nogle af vores svageste borgere og samtidig sætter gang i den helt nødvendige grønne omstilling.”

Marianne Hundebøll, Socialistisk Folkeparti
”Jeg glæder mig over at det specialiserede socialområdet for voksne, folkeskolens specialklasser og biblioteket får et løft. Jeg er også glad for, at det endte med en fælles aftale, så det er en samlet kommunalbestyrelse der fremadrettet arbejder sammen.”