Pulje til forskønnelse af byområder er nedlagt

20-09-2022

Kommunalbestyrelsen har torsdag d. 15. september 2022 indgået aftale om budget 2023-2026.
Den nye aftale har betydning for ”Pulje til forskønnelse af byområder”, idet puljen er nedlagt med virkning fra dags dato. Ansøgningsrunden 2022, som netop er annonceret, gennemføres derfor ikke.

De ansøgere der tidligere har fået tildelt midler og ikke anmodet om udbetaling, har stadigvæk mulighed for dette, så længe fristdatoen ikke er overskredet.

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til plan@odder.dk.