Fejring af flere færgeafgange

11-04-2023

Nu kan man sejle til og fra Tunø fire gange om dagen på hverdage.

Det var en glædens dag, da repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen kl. 05.30 sejlede fra Hou til Tunø, for at fejre at færgen fremover har fire afgange på hverdage.

Den nye tidlige morgensejlads muliggør blandt andet, at man kan pendle og arbejde på fastlandet. Det er samtidig muligt at gå i daginstitution og skole på fastlandet.
Endelig kan den øgede frekvens af sejladser være med til at få flere turister til at besøg øen.

På kajen i Tunø Havn ventede bl.a. restauratør fra Mejeriet og med-formand i Tunø-udvalget, Tim Grønbech, og flere andre tunboere og sommerhusejere på øen. 

Tim Grønbechs toårige datter, Isabella, er pt det eneste barn på øen, og for for hende betød morgenens tidlige sejlads også en debut. Hun skulle nemlig med morgenfærgen kl. 6.30 for at gå i daginstitution i Hou. Med Tunøfærgen var også en medarbejder klar til at tage imod hende og sejle hende over til institutionen.

Velkomstkomite på Tunø
Se video fra fejringen. Filmen afspilles på Youtube

Fejring på Mejeriet Tunø

Efter at have vinket farvel til Isabella og færgen var der fejringen på Mejeriet Tunø, hvor Ø-råd, Beboerforeningen, almindelige tunboere og sommerhusejere var mødt op.

Her hørte de samtidig oplæg om indkøb af ny el-færge, eventuelle nye lejeboliger på øen, udvikling af Tunø Havn og om Tunø Købmandsgaard, hvor et nyt købmandspar starter den 1. maj.

Billeder fra dagen

Festlig modtagelse på Tunø Havn
Repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og forvaltningen blev festligt modtaget på Tunø Havn af tunboere og sommerhusejere.

Lone Jakobi på Tunø
Borgmester Lone Jakobi bød velkommen og udråbte et trefoldigt hurra for Tunø og de nye færgeafgange.

Kommunaldirektør Henning Haahr
Kommunaldirektør Henning Haahr kunne fortæller om planerne med købe en ny el-drevet færge.
Han fortalte samtidig om planerne med at bygge boliger på skolematriklen, nu hvor børn fra Tunø fremadrettet skal gå i skole i Hou. Ønske at er at der opføres 6-8 boliger.
Endelig kunne de fremmødte høre om en helhedsplan for Tunø Havn, der skal være med til at renovere og udvikle havneområdet.

Kim Anker
Næstformand for Tunø Fonden, Kim Anker, kunne med glæde berette om, hvordan det var lykkedes at få et nyt købmandspar til øen. Anita og Anders åbner Købmandsgaarden den 1. maj. Parret flytter til øen med deres fire børn.

Restauratør fra Mejeriet og med-formand i Tunø-udvalget, Tim Grønbech, skar kagemanden for, der markerede at Tunøfærgen fremover sejler fire gange på hverdage
Restauratør fra Mejeriet og med-formand i Tunø-udvalget, Tim Grønbech, skar kagemanden for der markerede at Tunøfærgen fremover sejler fire gange på hverdage. Det vil både få betydning for tilflytning og flere turister til øen.

Tunøfærgen
Tunøfærgen stævner ud mod Hou. Fra 1. maj vil ikke kun toårige Isabella sejle med morgenfærgen. Her vil det nye købmandspars fire børn og skulle sejle til skole i Hou.