Landdistriktsstrategi 2023-2030

03-04-2023

Kommunalbestyrelsen har på sit sidste møde vedtaget Odder Kommunes Landdistriksstrategi 2023-2030.

I Odder Kommunes opland finder vi mangfoldige lokalsamfund, der med fællesskaber, samhørighed og nærhed danner rammerne om det gode liv.

Odder Kommunes Landdistriktsstrategi 2023-2030 bærer derfor titlen ”Det gode liv i oplandet”. Odder Kommune skal sikre det gode liv i oplandet i samspil med borgere og lokalsamfund. Det er vores vision, at Odder Kommune understøtter udviklingen af levedygtige landsbyer og lokalsamfund som attraktive steder at bo og leve.

Landdistriktsstrategien fremsætter tre fokusområder for Odder Kommunes arbejde med visionen.

Vision

I Odder Kommune understøtter vi udviklingen af levedygtige landsbyer og lokalsamfund som attraktive steder at bo og leve

I arbejdet med vores vision har vi tre fokusområder:

  • Bosætning i landsbyer og det åbne land
  • Fællesskab og samskabelse
  • Synliggørelse af kvaliteter i oplandet

Download Landdistriksstrategien