Succesen gentages: Det mest aktive lokalsamfund i Odder Kommune skal findes

08-08-2023

Motion, fællesskab og nabodyst er på programmet, når Gylling, Saksild, Ørting-Falling og Hundslund dyster om titlen som det mest aktive lokalsamfund i Odder Kommune i 2023.

Hvor mange kilometer kan vi gå, løbe og cykle i løbet af to timer?

Det finder fire lokalsamfund i Odder Kommune ud af i august og september, når de dyster til Lokaldysten om at blive Odder Kommunes mest aktive lokalsamfund.

Lokaldysten er et motionsevent, hvor to eller flere lokalsamfund udfordrer hinanden i at tilbagelægge flest kilometer ved at gå, løbe og cykle på en rundstrækning i lokalområdet i løbet af to timer.

Sammen om bevægelse

Lokaldysten samler lokalsamfund til et motionsevent, hvor både børn, unge, voksne og seniorer får sved på panden og smil på læben, og hvor alle kilometer tæller.

Motionseventet udvisker betydningen af alder og fysisk formåen. Når målstregen er krydset, deles tilbagelagte kilometer med indbyggertallet og det vindende lokalsamfund får overrakt præmien på 5.000 kr. Anden pladsen hædres med 2.000 kr. mens tredje og fjerdepladsen modtager 1.000 kr. hver. I år kåres som noget nyt Østjyllands fedeste lokaldyst. Vinderen modtager 10.000 kr. i præmie.

Det er anden gang, at Odder Kommune er med i Lokaldysten. Sidste år vandt Hundslund. Det er Lokalrådene, Frivilligcentret, Odder Kommune, DGI Østjylland og DGI Løb & Gang, der står bag Lokaldysten.

Politisk opbakning til Lokaldysten

Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Sundhed og Voksne i Odder Kommune bakker op Lokaldysten.

”Lokaldysten er med til at skabe liv og aktive fællesskaber i vores lokalsamfund, som alle kan være en del af uanset alder og fysiske formåen, hvilket vi i kommunalbestyrelsen ønsker at fremme,” fortæller Finn Thranum, formand for Udvalget for Sundhed og Voksne.

”Lokaldysten viser, at vi lykkes bedst, når vi gør tingene sammen, som her hvor lokalrådene og andre frivillige i lokalsamfundene skaber en fest sammen med DGI, Frivilligcentret og på tværs i Odder Kommune,” siger Marianne Hundebøll, Formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

De to udvalgsformænd vil sammen stå for overrækkelsen af præmierne når vinderen er fundet.

De fire motionsevents og prisoverrækkelse

 • Lørdag d. 26. august kl. 10-12: Gylling
 • Lørdag d. 2. september kl. 10-12: Saksild
 • Lørdag d. 9. september kl. 14-16: Ørting-Falling
 • Lørdag d. 23. september kl. 10-12: Hundslund
 • Onsdag d. 27. september kl. 17-18: Præmieoverrækkelse hos det vindende lokalsamfund ved Marianne Hundebøll, formand for Udvalget for Kultur og Fritid, og Finn Thranum, formand for Udvalget for Sundhed og Voksne.

Fakta om Lokaldysten

 • Målet er at sætte fokus på idræt, bevægelse og sundhed - ikke mindst i fællesskab med andre.
 • Det er et partnerskab, der gennem lettilgængelige motionstilbud understøtter bevægelse og fællesskab i mindre lokalsamfund.
 • Kernen i Lokaldysten er motionseventet, som afholdes én gang årligt. Heraf udspringer ofte flere gå-, løbe- og cykelaktiviteter, som engagerer borgerne over længere tid. Ambitionen er at få flere til at deltage i de aktive og meningsfyldte fællesskaber, der allerede eksisterer i lokalsamfundene.
 • Motionseventen startede som en venskabelig konkurrence mellem to lokalsamfund i Viborg Kommune i 2013.
 • Siden har dysten vokset sig stor, og i 2023 er der 28 tilmeldte lokalsamfund fordelt mellem Aarhus, Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø og Syddjurs Kommune, som er de syv kommuner, der er med i Lokaldysten i Østjylland.
 • De syv kommuner arrangerer Lokaldysten sammen med de 28 lokalsamfund, DGI Østjylland samt DGI Løb & Gang.