Cykelturismen i Kystlandet får ekstra fart med EU-millioner

20-12-2023

Interreg Europe-projektet "Cycling Waterways" skal gøre det mere attraktivt at bruge stier ved vandveje og kyster til cykelturisme i Østjylland.

To millioner kr. til Kystlandet

Med et budget på 11.8 millioner kr., hvoraf godt 2 millioner kr. er øremærket til Destination Kystlandet, støtter Interreg Europe et nyt 4-årigt projekt, der har til formål at skabe bedre vilkår for destinationsudvikling med fokus på cykelturisme langs kyster, fjorde, åer, søer, vådområder og øvrige vandveje. De resterende EU-midler fordeles mellem de øvrige projektpartnere i henholdsvis Spanien, Italien, Slovenien, Rumænien og Frankrig.

Det er første gang, at Destination Kystlandet deltager i et EU-projekt, og direktør i Destination Kystlandet, Helle Berthold Rosenberg, er utroligt glad for den store økonomiske håndsrækning.

"Cykelturisme er en grøn mobilitetsform, som vi meget gerne vil videreudvikle. Med den store fokus på cykelturisme i Danmark, godt hjulpet på vej af brandingen af Tour De France sidste år samt det kommende UCI World Tour cykelløb på Sjælland, er det helt oplagt at gribe muligheden for udvikling, nu vi har fået chancen. Gennem projektet kan vi sammenkoble mange af de potentialer, som vores område har - som for eksempel langs Gudenåen, Horsens Fjord, Odder-kysten og Vejle Fjord. Jeg er meget spændt på projektet, og mine kollegaer og jeg glæder os til at trække i arbejdstøjet sammen med vores nye udenlandske samarbejdspartnere," siger direktør i Destination Kystlandet, Helle Berthold Rosenberg.

EU-midler skaber udvikling lokalt, regionalt og nationalt

EU-konsulent hos Central Denmark EU Office (CDEU), Tarik Kehli, forklarer i en længere udtalelse til Destination Kystlandet fordelene ved deltagelse i større interregionale EU-projekter:

"På EU-plan vil man gerne sætte rammer og anvise retninger, som vi alle vil have gavn af at bevæge os i. Men under overskrifterne om 'a European Green Deal' og en digital omstilling af vores samfund, er man nødt til på lokalt plan at kunne finde ud af, hvordan man konkret vil indfri disse forventninger. Derfor er det for EU vigtigt, at lokalt forankrede aktører som Destination Kystlandet - i samarbejde med ligesindede på tværs af Europa - gennem projekter som Cycling Waterways, finder ud af hvordan turismesektoren kan blive mere bæredygtig - for naturen, for kulturarven og for den økonomiske bundlinje hos de erhvervsdrivende i sektoren. Hvis man tager de lokale og regionale briller på, er det vigtigt, at de midtjyske aktører byder konstruktivt ind i de europæiske projekter, ellers får vi simpelthen ikke belyst problemstillingerne i vores specifikke geografiske og organisatoriske kontekst. Resultaterne vil også være så meget mere synlige og relevante for turismeaktørerne i hele Midtjylland og Danmark efterfølgende qua Destination Kystlandets deltagelse."

Om projektet Cycling Waterways

Interreg Europe, der dækker alle 27 medlemslande i EU samt Norge og Schweiz, støtter projekter som fremmer regional udvikling gennem vidensdeling på tværs af offentlige myndigheder, organisationer og virksomheder i Europa.

Projektet løber over fire år med start fra januar 2024 og er opdelt i to faser - en kernefase på tre år og en opfølgningsfase på 1 år. I kernefasen skal der indsamles data, kortlægges potentialer og udfordringer, samt undersøges eksisterende politikker, strategier og praksisser vedrørende cykelruter og generel destinationsudvikling langs vandveje.

Efterfølgende skal der udarbejdes konkrete forslag til handlingsplaner og et fællessæt praksisser. Derudover organiseres der tematiske seminarer, workshops og studieture med henblik på erfaringsudveksling mellem de involverede projektpartnere. Under opfølgningsfasen monitoreres, dokumenteres og deles effekterne af de nye handleplaner, retningslinjer og praksisser på tværs af medlemsregionerne. Derudover er der mulighed for at udarbejde et konkret pilotprojekt, der også finansieres af EU.