Effektivisering ledelse af skoler og dagtilbud vedtaget

21-12-2023

På tirsdagens møde besluttede Odder Kommunes kommunalbestyrelse at sætte en række tiltag på skole- og dagtilbudsområdet i gang.

Et punkt fra det store effektiviseringskatalog ”Sammen om nye løsninger” – i daglig tale kendt som P30 – var på dagsordenen for kommunalbestyrelsen tirsdag aften. Denne gang gjaldt det skole- og dagtilbudsområdet, hvor især ledelsesstrukturen skal effektiviseres. Forslaget blev vedtaget med stemmerne 17 mod 1, hvor Konservative stemte imod.

”Vi har oplevet et behov for at gøre ledelsen af vores skole og dagtilbud mere effektiv og gennemskuelig, og det er især på det bagtæppe at vi har stillet forslaget til kommunalbestyrelsen. Derfor glæder jeg mig til at komme videre i arbejdet nu,” siger Susanne Hammer-Jakobsen, der er direktør for Børn, Uddannelse og Kultur i Odder Kommune, og fortsætter:

”Inden de her forslag blev stillet, har vi haft dem i høring hos både vores skoler og vores daginstitutioner. Vi har fået 21 høringssvar, og det er en fornøjelse at mærke interessen fra alle, der brænder for området. Så tak for dem på vegne af hele forvaltningen.”

De konkrete tiltag

For dagtilbudsområdet blev to indstillinger vedtaget:

 • Antallet af dagtilbudsleder bliver reduceret fra fem til tre med fordelingen:
  • En leder for institutionerne Egetræet, Egholm, Hou, Saksild, Midgård og Askgård.
  • En leder for institutionerne Troldhøj, Gaia, Vita, Ressourcegruppen, Gylling og Hundslund.
  • En leder for institutionerne Udgård, Krible Krable/Skoven, Bendixminde og Dagplejen.
 • I foråret 2024 skal åbningstiderne på institutionerne analyseres for at vurdere, om der skal reduceres i åbningstiderne for at opretholde minimumsnormeringerne.

For skoleområdet blev tre indstillinger vedtaget:

 • Landsbyordningen bliver nedlagt, og i stedet bliver der etableret fire selvstændige landsbyskoler.
 • En besparelse på lederstillinger, som svarer til 2,6 stillinger på årsbasis.
 • Igangsættelse af en analyse af kapaciteten på skolerne for at kunne lave følgende flytninger:
  • Specialklasser på Hou skole med ledelse fra Parkvejens skole flyttes til Hundslund skole og med ledelse fra Hundslund skole.
  • Specialklasser flyttes på Vestskolen og skal under ledelse af Vestskolen.
  • Ledelse af 10. klasse flyttes fra Parkvejens skole til Vestskolen.
 • Der skal igangsættes en analyse af samarbejdsmuligheder og kapacitet omkring 10. klasse.

Debatten om vedtagelsen kan ses via Odder NetTV, som kan findes via linket her.