Beretning fra Odder Kommunes Whistleblowerudvalg 2022

01-02-2023

Som følge af en ny Lov om beskyttelse af whistleblowere, som trådte i kraft 17. december 2021, så skal Odder Kommune mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om whistleblowerudvalgets virke.

Bestemmelsen skal ses i lyset af den særlige tavshedspligtsbestemmelse i Whistleblowerloven, som bl.a. indebærer, at de oplysninger, der indgår i en indberetning, ikke vil være undergivet aktindsigt efter Offentlighedsloven.

Der skal offentliggøres oplysninger om bl.a. antallet af modtagne indberetninger i den pågældende periode og status for opfølgningen herpå. Der skal herunder gives oplysninger om, hvor mange indberetninger, der er afvist, fordi de ligger uden for rammerne af whistleblowerordningen, hvor mange indberetninger, der har været undergivet realitetsbehandling i udvalget. Det forudsættes endvidere, at der offentliggøres en beskrivelse af de overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden.

I perioden perioden 17. december 2021 til 31. december 2022 har whistleblowerenheden modtaget to indberetninger:

  • En indberetning blev afvist, da emnet lå uden for lovens anvendelsesområde. Indberetning omhandlede mistanke om sort arbejde hos privat aktør. Whistleblowerudvalget har i stedet henvist indberetter til relevant myndighed.

  • En indberetning var ikke mulig at behandle, da indberetningen var for ukonkret til, at whistleblowerudvalget kunne foretage en nærmere undersøgelse af forholdene i indberetningen. Whistleblowerudvalget har derfor set sig nødsaget til at lukke sagen efter forgæves, at have forsøgt af få indberetter til at uddybe sagen, som omhandlede påstande om afgørelser i strid med lovgivning.

Se debatten på Odder NetTV

Se evt. debatten på kommunalbestyrelsesmødet d. 31. januar 2023: