Ny koncernledelse i Odder Kommune

09-01-2023

En ny koncernledelse vil sætte sig i spidsen for at udmønte råderumskataloget ”P40 – Sammen om nye løsninger” i Odder Kommune.

Den nye organisering er samtidigt hovedgrebet i at nå effektiviseringen på ledelse og administration, som udgør godt halvdelen af den samlede effektivisering på 30 mio. kr., som skal være gennemført i Odder Kommune i løbet af 2024.

En ny koncernledelse skal sikre en organisation, som er handlekraftig, enkel og ensartet. Det sidste skal også ses i forhold til en ny direktion, hvor to nye direktører netop er tiltrådt.

Susanne Hammer-Jakobsen, direktør for Børn, Uddannelse & kultur Henning Haahr, kommunaldirektør Sanela Ljeskovica, direktør for Social, Sundhed & Beskæftigelse
Den nye samlede direktion består af:

  • Susanne Hammer-Jakobsen, direktør for Børn, Uddannelse & kultur
  • Henning Haahr, kommunaldirektør
  • Sanela Ljeskovica, direktør for Social, Sundhed & Beskæftigelse

Godkendelse i Udvalget for Økonomi og Erhverv

Den nye organisation forelægges til godkendelse i Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 23. januar 2023 og drøftes forinden i Hovedudvalget. Som følge af Hovedudvalgets drøftelse samt behandlingen i Udvalget for Økonomi og Erhverv, kan der ske justeringer af det foreliggende forslag.

Så snart den nye organisation er politisk godkendt i Udvalget for Økonomi og Erhverv, skal der arbejdes videre med de øvrige ledelsesniveauer med henblik på at opnå den samlede effektivisering på ledelse og administration.

Der vil i slutningen af januar være en plan klar for samlingen af Odder Kommunes administration, således at der i forlængelse af koncernledelsen også vil være en samlet koncernadministration.

Rådhusadministrationens bidrag

Rådhusets administration skærer med det samme 7,5% af den samlede lønsum, hvilket svarer til den del, som Rådhuset skal bidrage med til P40. Dette gøres dels for hurtigt at levere resultater til P40 og dels for at skabe arbejdsro på Rådhuset, da medarbejderne på Rådhuset sammen med koncernledelsen vil være afgørende for at Odder Kommune kan nå det samlede mål i P40.

Jobcentret er friholdt for dette, da Jobcentret før jul reducerede med ca. 12,5% som følge af ”Arne-Pension” samt Odder Kommunes budget 2023.

Koncernledelsen i Odder Kommune

Diagram over koncernledesen i Odder Kommune