Pas på de nye børn i skoletrafikken

31-07-2023

Mange nye og usikre trafikanter færdes omkring skolerne i den kommende tid. Odder Kommune og Rådet for Sikker Trafik opfordrer til at sætte farten ned og vise hensyn til de nye skolebørn.

I næste uge starter folkeskolerne i Odder Kommune, og det er en spændende tid, særligt for de yngste elever og deres forældre. Det skyldes både selve skolestarten, men desværre også trafikken omkring skolerne.

Forældrene til de yngste elever på skolen er nemlig ikke helt så trygge, som forældrene til de større børn. De vurderer i højere grad skolevejen som usikker, og det skyldes særligt adfærden på vejen omkring skolen.

Når danske forældre bliver spurgt, om andre forældre altid eller for det meste viser hensyn i trafikken omkring skolen, er det 7 ud af 10, som svarer ja. Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for Rådet for Sikker Trafik. Med kampagnen ‘Børn på vej’ sætter Odder Kommune i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik fokus på trafiksikkerheden omkring kommunens skoler.

Flere børn skal cykle

Jo flere børn, som kan skifte bagsædet i mors eller fars bil ud med cyklen, jo bedre. Det skaber mindre trængsel omkring skolen, og det giver eleverne færdigheder i trafikken, når de er i trafikken sammen med en voksen. Blandt de 5 til 8-årige er det cirka 12 procent, som selv går eller cykler i skole uden en voksen, mens det er cirka 65 procent af de 13 til 16-årige.

Den overvejende grund til, at de yngste elever ikke får lov til at gå eller cykle uden følgeskab af en voksen, er, at forældrene synes, at deres barn er for lille. Det er 55 procent af forældrene til de 5 til 8-årige, som bruger den begrundelse, mens 18 procent svarer, at der er for meget trafik.

"Det er forståeligt, at forældrene til de yngste skolebørn er bekymrede for at lade deres børn gå eller cykle i skole. Men forudsætningen for, at de overhovedet vil overveje, om deres børn selv må transportere sig selv i skole, er, at de oplever en tryg skolevej. Derfor opfordrer vi både forældre og andre trafikanter, som passerer forbi skoler, til at udvise særligt hensyn," siger Rosa Nissen, der er specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Fakta om undersøgelsen

  • Tryghedsundersøgelsen 2021 er udført af Epinion for Rådet for Sikker Trafik blandt 2.042 forældre til børn i grundskolen, dvs. til børn i alderen 5-16 år, som går i folke-, fri- eller privatskole.
  • 38 procent af forældrene til de 5 til 8-årige oplever skolevejen som delvist eller meget usikker, mens det blandt forældrene til de 13 til 16-årige er 28 procent.
  • Næsten alle forældre, der selv færdes i trafikken ved skolen, svarer i undersøgelsen, at de selv viser hensyn i morgentrafikken omkring skolerne.
  • 39 procent har oplevet andre forældre, som har kørt for stærkt omkring skolen, og 34 procent har oplevet forældre, som har været uopmærksomme pga. deres mobil.