Frivillige skaber tryghed og hjælper i det nye Sundhedshus

13-06-2023

Inger Marie og Lili er blandt de 44 frivillige, der tager imod besøgende i Odder Kommunes nye Sundhedshus.

Deres rolle er at sikre, at borgerne føler sig godt tilpas under deres første besøg og kan finde rundt i faciliteten uden besvær.

Inger Marie og Lili fortæller: ”Borgerne stiller os fx spørgsmål om vej til læger, blodprøver eller når de skal besøge én på Akut- og Korttidsafsnittet.

Vi har begge arbejdet i sundhedsvæsenet i flere år. Nu har vi som pensionister tid til at hjælpe, og vi vil gerne give noget tilbage. Folk er rigtig glade for, at vi er her, så det er ren win-win," siger Inger Marie og Lili.

Lili og en borgere
I mellem de mange spørgsmål kan der også være tid til en hyggesnak med borgerne

Charlotte Harrit, der er leder af Træning & Rehabilitering i Odder Kommune, fortæller: ”I maj afholdt vi et informationsmøde om at blive frivillig vejviser i Sundhedshuset. 47 interesserede mødte op til mødet – og hele 44 af dem meldte sig efterfølgende som frivillige. Det var vi meget imponerede over.

De frivillige er en stor hjælp for os og for borgerne. Der er en del borgere, som ikke har helt styr på, hvad deres lægeklinik hedder, og de frivilliges hjælp gør at det er nemmere at finde rundt.

Charlotte Harrit, leder af Træning & Rehabilitering
Charlotte Harrit, leder af Træning & Rehabilitering

Vejviserne er også med til at skabe en positiv og hyggelig atmosfære, når man ankommer til huset. Borgerne giver udtryk for, at det er dejligt, at de er der, og at det er en hjælp.

Det er også frivillige, der laver vagtplanlægningen og koordinerer vagterne blandt de frivillige. Så det er også en kæmpe hjælp for os," slutter Charlotte Harrit.