Nu bliver det lettere at bestille kollektiv trafik

26-06-2023

Midttrafik har harmoniseret flextur, plustur og flexbus, så det bliver lettere for kunderne at bestille og bruge den del af kollektiv trafik, der kun kører på bestilling. Hermed tager Midttrafik endnu et skridt for at sikre en god mobilitet i hele Region Midtjylland – også i de områder, hvor den kollektive trafik med bus, tog og letbane er begrænset.

Kollektiv trafik er mere end bus, tog og letbane, der kører på faste ruter til faste tidspunkter. Flextur, plustur og flexbus er kollektiv trafik på bestilling og et godt tilbud i de områder og på tidspunkter, hvor den øvrige kollektive trafik ikke kører. Fra den 26. juni bliver det lettere for kunderne at bruge flextur, plustur og flexbus, som kun kører, når kunden har bestilt en tur. De tre typer kørsel kan bruges i tidsrummet 6.00-24.00.

Kunderne kan for eksempel bestille en flextur hjem fra sport, arbejde eller sociale arrangementer, når der ikke er mulighed for at tage bus, tog eller letbane.

”Jeg synes at det er godt, at det nu bliver mere enkelt og gennemskueligt at benytte sig af de her tilbud og jeg håber, at mange flere kommer til at bestille dem. Det er et godt alternativ til den traditionelle, kollektive trafik, især i de områder, hvor for eksempel busserne ikke kører så tit, siger Kresten Bjerre, der er formand for Udvalget for Klima og Plan i Odder Kommune.

Bestilling på Rejseplanen

Kunderne bliver tilbudt flextur, plustur eller flexbus, når de på Rejseplanen søger en rejse på en strækning eller et tidspunkt, hvor der ikke kører bus, tog eller letbane. Her kan de både booke og betale deres rejse med flexbus, flextur eller plustur.

Det er fortsat muligt at bestille og betale sin flextur i Flextrafik app, på midttrafik.flextrafik.dk eller ved at ringe på tlf. 87408300.

Flextur får samme pris i hele regionen

Priserne er ens i hele Region Midtjylland uanset, om man rejser inden for eller uden for kommunegrænsen.

Standardprisen er 7 kr. per kilometer, minimum 35 kr. Rejsen kan gøres billigere, hvis man vælger at rejse til eller fra et knudepunkt. Så er prisen 3 kr. per kilometer, minimum 22 kr., for de første 20 km.

Ønsker kunden at rejse i en byzone koster det 14 kr. per kilometer.

Billigere flextur til knudepunkter

Et knudepunkt er et sted, hvor kunderne kan køre til eller fra til en billigere pris.

Man kan godt bestille en flextur til et knudepunkt i en anden kommune end den, man bor i. Prisen afhænger kun af afstanden.

Odder Kommune har i forbindelse med Midttrafiks harmonisering oprettet seks knudepunkter på centrale steder i byen hvor der kommer mange mennesker. Knudepunkterne er aktive fra 26. juni:

  • Vestermarkskolen
  • Spektrum
  • Sundhedshuset
  • Odder Station (her er mulighed for både flex- og plustur)
  • Rude Havvej ved Letbanen (her er mulighed for både flex- og plustur)
  • Assedrup Station (her er mulighed for både flex- og plustur)

Flere kunder kan bestille en plustur
Der er oprettet flere muligheder for at tage en plustur i Region Midtjylland end tidligere. Samtidig er prisen blevet billigere. Nu kan kunderne rejse for 3 kr. per km, minimum 22 kr.

Som noget nyt er det muligt at bruge en billet fra Midttrafik (fx enkeltbillet, pendlerkort eller ungdomskort) eller en billet fra Arriva/DSB, hvis billetten er gyldig på den strækning, som plusturen kører.

Faktaboks:

Hvad er forskellen?

Flextur
Med flextur vælger du selv, hvor du vil køres fra og til, og hvornår du vil afsted. Du skal bare bestille turen senest en time før, du skal afsted. Du kan blive kørt alle ugens dage kl. 6.00 – 24.00.

Plustur
Plustur er kørsel til eller fra anden kollektiv trafik. Når plustur er en mulighed, vil den automatisk komme frem som en del af den rejse, du søger på Rejseplanen.

Med plustur bliver du kørt i bil fra din adresse til stoppestedet - eller omvendt. Du skal bare bestille turen senest en time før, du skal afsted. Du kan få tilbudt en plustur alle ugens dage kl. 6.00 – 24.00.

Flexbus
Flexbus er afgange i køreplanen, som kun kører, når du bestiller dem. Du kan se afgange og stoppesteder i køreplanen eller på Rejseplanen. Med flexbus bliver du kørt i bil fra stoppested til stoppested. Du skal bare bestille turen senest en time før, du skal afsted.