Odder er Giftfri Kommune

22-05-2023

Kommunen er nu tilmeldt Danmarks Naturfredningsforenings projekt "Giftfri Kommune."

At kommunen først nu har tilmeldt sig ’Giftfri Kommune’ er ikke et udtryk for, at kommunen først er blevet giftfrie i 2023. Det har den faktisk været i flere år.

Odder er nu en af de 38 af Danmarks 98 kommuner, der foreløbig er tilmeldt Danmarks Naturfredningsforenings projekt “Giftfri Kommune” - og det betyder, at der ikke sprøjtes på de arealer, kommunen ejer.

“Og de arealer er ganske betydelige - for kommunen ejer blandt andet institutioner, idrætsanlæg, vejkanter, skov, plejehjem og parker.  "Det er virkelig godt for både biodiversitet og grundvand, at Odder nu er tilmeldt”, siger Ib Salomon, formand for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

Den eneste undtagelse vil fremover være ganske få punktsprøjtninger mod genstridige, invasive arter som bjørneklo og japansk pileurt.

I forvejen har også de lokale kirker droppet sprøjtning på deres arealer, og på beskyttet natur så som enge og overdrev er det nu også forbudt at sprøjte. I private haver bliver det fra nytår forbudt at bruge Roundup og andre svært nedbrydelige sprøjtemidler på terrasser, i indkørsler, på fortove og på grusdækkede arealer.

“Har man brug for inspiration til gode haveplanter, der tilmed gavner sommerfuglene kan man finde eksempler på www.sliphavenfri.dk/sommerfugleplanter”, siger Tanja Marie Asp, der på kommunens vegne arbejder for større biodiversitet.