Innovationsprisen 2022

21-03-2023

Odder har sammen med 34 af landets kommuner vundet Innovationsprisen 2022 for Chatbotten MUNI.

På Odder Kommunes hjemmeside finder du i nederste højre hjørne en glad lille grøn hoppende robot, som spørger om den kan hjælpe dig. Det er Chatbotten MUNI, som er en del af et samarbejde mellem 34 kommuner.

Chatbotten MUNI kan hjælpe borgere med svar på spørgsmål om fx kørekort, flytning, pas og lægeskift.
MUNI håndterer også åbningstider, adresser, priser osv. Skulle MUNI komme til kort, så bliver borgeren tilbudt at tale direkte med en medarbejder over telefonen.

MUNI vinder Innovationsprisen 2022

De 34 samarbejdende kommuner med Aarhus som tovholder har modtaget Innovationsprisen 2022 for projektet.

I begrundelsen for prisen siger dommerne: ”Projektet er bygget på et enestående og bredt kommunalt samarbejde. Det bruger på forbilledlig vis ny teknologi på en innovativ måde. Man formår at udnytte stordriftsfordele samtidig med, at det giver plads til de individuelle løsninger hos de enkelte kommuner.”

Bag prisen står Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Djøf, Rambøll, KMD, DANSK IT og Charlie Tango.

Udstilling af MUNI
Prisen er udstillet i Borgerservice på Rådhuset til udgangen af april 2023

Chatbotten MUNI har har besvaret 57% af alle henvendelser til Borgerservice, der er kommet via Den digitale Hotline

Det er det kommunale samarbejde ”Den Digitale Hotline”, der står bag Chatbotten MUNI, som blev lanceret i august 2020

Chatbotten MUNI erstatter store dele af den fysiske og telefoniske kontrakt som er involveret i Borgerservice. MUNI giver borgeren vejledning og støtte og sikre at personale kan varetage mere komplekse opgaver.

  • Borgerne i Odder kommune har det sidste halve år haft 900 samtaler med Chatbotten MUNI
  • Det betyder, at Chatbotten har besvaret 57% af alle de borgerhenvendelser, der er kommet til er Kommune via DDH det sidste halve år
  • Borgeren har ratet Chatbottens svar med 2,33 ud af 3 mulige
  • Top 3 henvendelser er MitID, tidsbestilling og pas
  • 30% af henvendelserne til Chatbotten har været udenfor almindelig åbningstid = øget tilgængelighed til borgerne!

I nederste højre hjørne på odder.dk finder man MUNI

På Odder.dk funder du Chatbotten MUNI under de enkelt emner som her ved Pas

MUNI kan snart tale med borgeren

I øjeblikket er MUNI ved at få en stemme, så den i fremtiden ikke bare kan skrive med borgeren, men den vil også kunne tale med dem.

Formålet er overordnet at skabe et bedre tilbud til borgeren og her kan talerobotten være med til at understøtte den digitale inklusion, så det også bliver muligt at have et digitalt møde med det offentlige med udgangspunkt i stemmen.

Samtidig kan der høstes gevinster som effektivisering og modvirke den mangel på arbejdskraft, der præger både kommunerne og andre dele af den offentlige sektor.

En forventning er at MUNI i skrift og tale samlet set skal komme til at dække 40 procent af alle borgerhenvendelser i 2024 med samme kvalitet som hvis borgeren havde fået en medarbejder i røret.

Borgmester Lone Jakobi, Charlotte Hjerresen, afdelingsleder Malene Balzer og Joshua Beck fra Borgerservice
En stolt borgmester Lone Jakobi samenne med Charlotte Hjerresen, afdelingsleder Malene Balzer og Joshua Beck fra Borgerservice