Næsten 300 flere medlemmer i idrætsforeningerne i Odder Kommune

29-03-2023

Idrætsforeningerne i DGI og DIF i Odder Kommune gik frem med 292 medlemmer i 2022. På landsplan er der flere medlemmer i idrætsforeningerne end nogensinde før.

I to år stak coronapandemien en kæp i aktivitetshjulet, men i 2022 kom idrætsforeningerne for alvor tilbage. Også når det kom til antallet af medlemmer.

Faktisk kom foreningerne i DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) så stærkt tilbage, at de på landsplan nu har flere medlemmer end før coronapandemien. De netop offentliggjorte medlemstal for 2022 viser således, at idrætsforeningerne havde en samlet fremgang på 116.178 medlemmer i forhold til året før og dermed kom op på 2.339.654 medlemmer - det højeste antal nogensinde.

Også i Odder Kommune var der i 2022 fremgang i idrætsforeningernes medlemstal. Stigningen lyder på 292 flere medlemmer, så der nu er 11.020 medlemmer i 49 idrætsforeninger. En flot stigning på 2,7 %.

”Idrætsforeningerne i Odder Kommune har gjort et stort stykke arbejde for at holde fast på deres medlemmer under corona-pandemien og for at få dem tilbage igen. Selvom vi endnu ikke er tilbage på 2019-niveau, glæder det mig at se, at flere og flere foreninger oplever en tilgang i medlemmer. Vi skal derfor fortsætte med at understøtte vores foreninger med den gode udvikling, så flest mulige borgere i Odder Kommune kan komme med i de sunde fællesskaber og bevæge sig,” siger borgmester Lone Jakobi og fortsætter:

”Frivillighed og udvikling af hele frivillighedsområdet står meget højt på den politiske dagsorden i Odder Kommune lige nu. Det er netop de frivillige, der er med til at skabe de gode rammer for idrætten i Odder Kommune, og det skal vi fortsat bakke op om. Særligt har vi fokus på at få flere unge engageret som frivillige, og det glæder jeg mig til at følge udviklingen af.”

Begejstring hos DGI Østjylland og DIF

I 2019 var der for første gang over 2,3 millioner medlemmer i idrætsforeningerne i DGI og DIF på landsplan. I coronaåret 2020 mistede foreningerne 90.000 medlemmer, mens det følgende år bød på en lille fremgang trods fortsatte restriktioner og flere nedlukninger. I 2022 blev tabte medlemmer så vundet tilbage - og endnu flere kom til.             

”De mange frivillige ildsjæle i Odder Kommune fortjener et kæmpe skulderklap. Idrætsforeningerne skaber gode lokale fællesskaber og et godt sted for børn og unge at vokse op. Samlet set er Odder Kommune ikke helt tilbage på niveauet før corona-pandemien, men der er ikke tvivl om, at de mange gode foreninger og dedikerede frivillige nok skal indhente alt det tabte i 2023,” siger Flemming Poulsen, direktør i DGI Østjylland.

DIF’s formand, Hans Natorp, er begejstret over den nationale fremgang:

”Det er en fantastisk udvikling og vidner om, at danskerne har savnet de gode idrætsfællesskaber. Ud over de mange uvurderlige frivillige skylder vi også en stor tak til kommunerne, der har støttet deres lokale foreninger gennem nogle svære år.”

Visionsarbejdet fortsætter

Siden 2015 har DGI og DIF arbejdet sammen om ’Bevæg dig for livet-visionen’ med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Målet er, at Danmark er verdens mest idrætsaktive nation, og at flest mulige borgere motionerer.

Her har ’Bevæg dig for livet’ blandt andet nytænkt en række idræts- og motionsaktiviteter og skabt koncepter som ’Fodboldfitness’, ’Five-a-side Håndbold’ og ’Voksenfjer’, der gør det nemmere for alle at være med. Derudover er der iværksat en lang række indsatser i de såkaldte visionskommuner, hvor der bl.a. er fokus på aktive fællesskaber for unge under uddannelse, tiltag for langtidsledige og socialt udsatte, motionstilbud for ældre og meget mere.

Samarbejdet med kommuner, idrætsforeninger og andre partnere fortsætter, og DIF og DGI vil skubbe på for at få endnu flere med i foreningernes fællesskaber. Foreløbigt er der glæde over den flotte fremgang i 2022, hvor idrætter som fitness og svømning var med til at trække den samlede medlemsfremgang op.

Tæt på fordobling i Gylling

Et af de steder, hvor man for alvor har mærket fremgangen er i Gylling eSport. Her er medlemstallet steget med hele 94 procent - fra 17 medlemmer i 2022 til 33 i 2023. Det kan du læse mere om på Gylling eSports egen hjemmeside, som du finder ved at klikke på linket her.

Fakta om medlemstal

Det samlede medlemstal for idrætsforeningerne i DGI og DIF på 2.339.654 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlemmer af begge organisationer. Tallet er for kalenderåret 2022, og et medlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året.  

På www.dif.dk/medlemstal kan du se tallene for de to organisationer og dykke dybere ned i DIF’s tal.

På www.dgi.dk/medlemstal kan du se tallene for de to organisationer og dykke dybere ned i DGI’s tal.

Om ’Bevæg dig for livet’

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. En ambitiøs vision, som DGI og DIF arbejder for at indfri med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden. ’Bevæg dig for livet’ er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie, og startskuddet lød i 2015. Siden har ’Bevæg dig for livet’ bl.a. udviklet nye idrætskoncepter, tilbudt rådgivning, gennemført kampagner og stået bag events som Royal Run. Derudover var der 25 såkaldte visionskommuner i 2022, som har forpligtet sig til at arbejde målrettet med visionen.