Odders 7. klasser skal på græs i Beder

01-03-2023

Jord under neglene: Tre dage i juni skal eleverne lære at anlægge haver under kyndig
vejledning af studerende på Jordbrugets Uddannelsescenter.

Det bliver helt jordnært, når 7. klasserne fra Odder i juni skal tegne og anlægge egne haver med
bede, belægning, havemøbler og beplantning. Eleverne skal i tre dage være ”elever” på Jordbrugets Uddannelsescenter (JU), hvor de skal undervises af skolens elever. Håbet er, at nogle af dem får mod på at vælge en ungdomsuddannelse med fokus på det praktiske.

Odder-skolerne har de senere år holdt HOP-IN-dage (HOP-IN: Hands on Production – Innovation and new Ideas) for 7. klasserne, men det har knebet med at finde noget, der både hvad indhold og faciliteter angår har lignet noget fra virkelighedens verden.

Derfor glæder lærerne sig til samarbejdet med Jordbrugets Uddannelsescenter, hvor eleverne skal fremstille noget i målestoksforholdet 1:1.

Realistiske erfaringer

Formålet er også at give eleverne indsigt i praksis - og derfor skal eleverne i netværkspraktik i omsorgs- og praksisfag inden selve HOP-IN ugen.

- De tre dage vil have fokus på det praktisk-faglige, og det bliver fedt for eleverne at komme til at arbejde med noget i realistiske dimensioner i stedet for at sidde med tændstikker og limpistol. Det bliver også virkelig spændende at de skal undervises af nogle 16-20 årige, for det er dem, de virkelig ser op til, siger Dorte Halberg, der er skoleleder på Rathlouskolen.

Stinne Horsbøl Caspersen, der er viceskoleleder på Vestskolen, siger om ideen med at gøre HOP-IN-dagene mere jordnære:

- Vi har tidligere brugt JU som en del af HOP-IN-konceptet, og de var suverænt gode til at fange eleverne og i samarbejdet med os. Vi blev optaget af deres energi og ægthed, og i den forbindelse
opstod et ønske om at gå fra den ”akademisering”, som det unægtelig bliver, når bogligt uddannede lærere skal forestille at være dem, der brænder for de praktiske fag. Vi ville gerne gøre det mere autentisk. Ville gerne, at eleverne kunne mærke glæden ved at arbejde mere praktisk problemløsende, end vi har mulighed for i en skoleramme.

Alle elever fra Odders 7. klasser skal i tre dages praktik på Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder til juni, hvor de sammen skal lave en lille have med alt, hvad der hører til. Her er lærere fra kommunens skoler på besøg for at høre om projektet.
Alle elever fra Odders 7. klasser skal i tre dages praktik på Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder
til juni, hvor de sammen skal lave en lille have med alt, hvad der hører til. Her er lærere fra
kommunens skoler på besøg for at høre om projektet.

Drømmescenarie

Også på Jordbrugets Uddannelsescenter glæder de sig til at få 7. klasserne og deres lærere på besøg.

- Det er virkelig et drømmescenarie at få sådan en stor flok folkeskoleelever herud, for vi ved jo af erfaring, at vores uddannelser virkelig kan gøre en enorm forskel for mange af de elever, som måske har det lidt svært med det boglige, siger uddannelsesleder Peder Glud.

Og eleverne vil blive holdt til ilden, når de tropper op på JU til juni.

- Vi lægger meget stor vægt på faglig stolthed. Tingene skal gøre ordentligt og præcist, og vi har stort fokus på både bæredygtighed og på materialerne, som vi i vidt omfang genbruger, Michael Sejer, der er erhvervskonsulent på JU.

Han glæder sig meget over, at det er 7. klasse-eleverne, der kommer på besøg på skolen.

- Vi er særlig glade for at møde eleverne allerede i 7. klasse, da vi ved at de allerede i 8. og 9. klasse  er relativt fastlåste i deres ønsker om ungdomsuddannelse, siger Michael Sejer.

Fakta

HOP-In står for ”Hands on Production – Innovation and new Ideas” og er et skole-erhvervsprojekt for 7. klasserne, der er startet i Hedensted Kommune og derfra har spredt sig til mange af de jyske kommuner. HOP-IN fokuserer især på de praktiske fag, og på årets HOP-IN-dage vil eleverne også blive præsenteret for andre mere håndværksprægede ungdomsuddannelser som Tech, SOSU og SCU (Skanderborg Center for Uddannelse).