OkayUng rammer et stort behov blandt unge i psykisk mistrivsel

03-03-2023

En ny evaluering fra Socialstyrelsen viser, at forebyggende rådgivende indsatser overfor unge , der psykisk mistrives, har en positiv effekt. Både piger og drenge oplever en bedre trivsel.

Det kan være svært at være ung, og det er ikke blevet nemmere de sidste år. Derfor har Okay Ung de sidste tre år været et tilbud til unge i Odder Kommune, som ikke trives. OkayUng er en del af Socialstyrelsens udviklingsprojekt ”Sammen på sporet”, hvor 9 kommuner har deltaget. Det projekt er netop blevet evalueret, og den viser at man endelig har fundet en måde at henvende sig til de unge på, som virker. Projektet Okay Ung ramte et stort behov blandt unge 13-25-årige i Odder Kommune for et gratis, anonymt, forebyggende rådgivnings- og samtaletilbud om psykisk sårbarhed.

”Det er selvfølgelig bekymrende, at så mange unge har brug for hjælp. Men det er godt at se at tiltaget virker, og at de unge får det bedre af at snakke med nogen. Så jeg er virkelig glad for og stolt af projektet, og holdet bag har gjort et kæmpe stykke arbejde,” siger Rikke Møller Findorf, der er udviklingskonsulent og har været tovholder på OkayUng.

Resultaterne viser, at de unge rykker sig ud af risikozonen for depression/stressbelastning målt ved hjælp af WHO-5, der er et internationalt anvendt redskab til måling af trivsel. WHO-5-scoren for drenge, der har deltaget i rådgivningsforløb, viser, at drengene udvikler sig fra en score på 49, som indikerer risiko for depression/stressbelastning, til 70, der svarer til en trivsel, som er en smule højere end det danske befolkningsgennemsnit. Pigerne, der generelt trives dårligere end drengene, går fra en score på 41 til 64, hvilket bringer dem på sikker afstand af risikozonen for depression/stressbelastning.

Okay Ung har siden opstart haft 1-2 nye henvendelser om ugen stigende til 2-3 nye henvendelser om ugen siden sommeren 2022. Projektet har vist, at 75% af de unge har kunne klare sig med 1-5 rådgivende samtaler og det viser, at hvis man får fat i de unge tidligt, kan deres trivsel forbedres markant med få rådgivende samtaler.