Kraftige oversvømmelser i Odder midtby

25-10-2023

Dæmningsbrud ved Rathlausdal gør at bl.a. private boliger, Odder Bibliotek og Odder Museum er hårdt ramt af vandmasserne.

Odder Kommunes krisestab er aktiveret på baggrund af de kraftige oversvømmelser, som Odder midtby er ramt af her til morgen.

Østjyllands Brandvæsen har i nat aktiveret Plan for Vejrligshændelser og brandvæsenets indsatspersonel har siden 02.30 arbejdet intensivt på at håndtere et dæmningsbrud ved Rathlausdal.

Brandvæsenet har indsat mobil pumpekapacitet ved Mejerivej for at hindre yderligere oversvømmelser. Foruden private boliger er særligt Odder Bibliotek og Odder Museum desværre hårdt ramt af vandmasserne.

Ved oversvømmelse af kælder, skade på bygning m.v., så skal du kontakte dit forsikringsselskab.

Se også gode råd ved oversvømmelse på Sundhedsstyrelsens Hjemmeside

Status

Kl. 8.20: Vandet falder hurtigt nu, så det går heldigvis fremad.

kl. 8.40: Biblioteket holder lukket i dag pga. vand i kælderen og manglende strøm.

Kl. 10. Del af Assedrupvej er spærret i dag pga. oversvømmelser – det drejer sig om vejstykket mellem Assedrupvej 30 og Nølev Driften.

kl. 13. Biblioteket ser sig desværre nødsaget til at holde lukket resten af ugen pga. skaderne fra oversvømmelsen. En af følgerne er bl.a. manglende strøm.

Del af Assedrupvej er spærret i dag pga. oversvømmelser – det drejer sig om vejstykket mellem Assedrupvej 30 og Nølev Driften.

Vi følger løbende op her på hjemmesiden og på Facebook.