Myretuens godkendelse inddrages

24-10-2023

Odder Kommune inddrager Myretuens godkendelse til at drive privat institution.

Odder Kommunes forvaltningen modtog oktober 2022 en klage over Myretuen, der er en privat institution beliggende ved Saksild. I forlængelse heraf blev Myretuens ledelse og bestyrelse inviteret til et afklarende møde, hvor forvaltningen også varslede, at der ville komme et uanmeldt tilsyn.

I december 2022 gennemførte forvaltningen et uanmeldt tilsyn. Tilsynet førte til, at Odder Kommune iværksatte et skærpet tilsyn med Myretuen på grund af den pædagogiske kvalitet, sikkerhed og normering. Herudover blev Myretuen ved strakspåbud pålagt at udbedre en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Der er i perioden frem til august 2023 pågået et stort arbejde med handleplan, procesplan og dialog omkring, hvordan den pædagogiske kvalitet og sikkerhed skulle styrkes i Myretuen. Der blev desuden sat en frist til at få styr på sikkerhedsmæssige forhold heriblandt fastgørelse af reoler, ellers ville Myretuen miste sin godkendelse.

Siden sagen har været behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet i august 2023, er der igen opstået en række episoder, hvor børnenes sikkerhed er blevet tilsidesat.

Hændelselsforløb

  • På anmeldt bygningsbesøg den 4. oktober 2023 konstaterer Tilsynet, at der opholder sig børn i et lokale der ikke er godkendt til daginstitutionsformål
  • Myretuen får et strakspåbud den 12. oktober 2023 om aflåsning af rum med farlige kemikalier, værktøj, teknik m.m.
  • Den 19. oktober 2023 er der en hændelse, hvor en ikke fastgjort reol vælter ned over et barn
  • Ved opfølgning fra Tilsynet den 23. oktober 2023 konstateres, at der fortsat er en reol, der ikke er fastgjort
  • Endvidere konstateres, at der fortsat er adgang til farlige kemikalier for børnene.

Borgmesteren har på baggrund af erklæring fra udvalgsformand Ditte-Marie Thejsen truffet afgørelse om at inddrage Myretuens godkendelse.

Konkret betyder det, at Myretuens godkendelse er inddraget fra i morgen onsdag den 25. oktober 2023.

Børn tilbydes pladser i kommunalt tilbud

Odder Kommune tilbyder forældre til børn i Myretuen, at deres børn kan få plads i en kommunal børnehave eller vuggestue.

Der tages særskilt kontakt til forældrene.

Se evt. også brev til forældre