Rathlousdaldæmningen kan ikke genetableres på kort sigt

27-10-2023

Beredskabet står klar og Odder Kommune opfordrer borgerne til at sikre deres huse med sandsække, da der meldes om mere regn i weekenden og i den kommende periode generelt.

Efter bruddet på Rathoulsdaldæmningen natten til onsdag har der været intensiv kommunikation med det rådgivende ingeniørfirma, WSP Danmark, som har projekteret dæmningen. Konklusionen er, at det ikke nytter at etablere en nøddæmning for nuværende.

Med den mængde vand der pt. står bag dæmningen og den varslede våde vejrudsigt, så er der desværre ikke mulighed for at reetablere dæmningen nu og her.

WSP Danmark fortæller, at nedbørsmængden allerede er næsten 80 % over gennemsnitsnedbøren for oktober måned. Den generelle høje nedbørsmængden over en længere periode kommer til udtryk i vandføringen i Odder Å, som på tilsvarende vis er opbygget i samme periode. Desværre varsles der også meget nedbør i kommende tid.

Sandsække til at sikre bygninger og beredskab står parat

Da vejrudsigten for specielt søndag varsler meget regn, så vil Odder Kommune stille sand og sandsække til rådighed for borgerne, så de har mulighed for at sikre deres huse og øvrige værdier.

Det forventes at eventuelle oversvømmelser vil ske i samme områder som i onsdags.

Her kan du hente sandsække

Der er etableret et depot til fyldning af sandsække ved Spektrum på Parkvej 5.

Her kan du allerede nu komme og hente sandsække, strips og sand. Der vil desuden være en manuel sandfylder og skovle på pladsen.

Billede af sand på Spektrums p-plads og kort over det Sand og sandsække vil kunne afhentes på p-pladsen ved Spektrum Odder

Sandsække til afhentning

Kommunaldirektør Henning Haahr fortæller desuden:
- Vi er i dialog med Naturskaderådet med henblik på at få vurderet, om hændelsen natten til onsdag kan kategoriseres som en ”naturkatastrofe” og dermed at skadelidte vil kunne få erstatning.