Sænk farten på Odders veje

30-10-2023

I Odder Kommune sigtede politiet sidste år 441 trafikanter for at køre for stærkt. Det er et problem, da for høj hastighed er farligt og en stor kilde til utryghed. Nu gør Odder Kommune noget ved det.

Det går desværre stadigvæk for stærkt for nogle trafikanter på de danske veje, og det er kilde til både ulykker, trafikdræbte og utryghed for dem, som færdes på vejene eller bor tæt på. I 2022 sigtede politiet 441 trafikanter i Odder Kommune for at køre for stærkt, hvilket vidner om, at der stadig er et stort potentiale i at få farten ned på det tilladte.

Derfor sætter Odder Kommune nu plakater op med budskabet ‘Sænk farten – bare lidt’ på særligt udvalgte strækninger i kommunen, som skal minde trafikanterne om, at de skal huske at passe på hastigheden. Tidligere erfaringer viser, at plakaterne får en stor del af de bilister, der kører for stærkt, til at lette foden fra speederen.

”Tallene viser jo tydeligt, at der stadig er en udfordring med bilister, som kører for stærkt i Odder Kommune. Det er utrygt for andre trafikanter og farligt for alle. Derfor håber jeg at kampagner som den her kan være med til at gøre opmærksom på at vi alle sammen bliver lidt bedre til at lette speeder-foden,” siger borgmester Lone Jakobi.

Vejkantplakaterne er en del af Rådet for Sikker Trafiks aktuelle og landsdækkende fartkampagne, som sætter fokus på at få trafikanternes hastighed ned på det tilladte.

De sidste 10 år har der været en markant reduktion i antallet af dræbte i fartulykker, og farten er blevet reduceret markant på landevejene, hvor de fleste dødsulykker med for høj fart sker.

I 2011 døde 131 mennesker på landsplan i trafikken i ulykker, hvor for høj fart var en afgørende faktor. Det tal var i 2021 reduceret til 40 dræbte i fartulykker. Men vi er ikke i mål endnu.

”Hver eneste dræbte i trafikken er en for mange, men der er stadig grund til at bemærke den markante og positive udvikling, som der er sket på området i løbet af de sidste 10 år. Det skyldes i høj grad, at flere bilister tager ansvar og har sænket farten, og vi vil gerne have de sidste med på den bølge,” siger Mathias Hjorth Frederiksen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Fakta

I Odder Kommune sigtede politiet sidste år 441 trafikanter for at køre for stærkt.

Fra kommune til kommune kan der være store forskelle i antallet af sigtelser for fartoverskridelser. Det kan skyldes en række faktorer, fx gennemgående hovedveje i kommunen, som afvikler meget trafik, vejstrækninger hvor politiet har særligt fokus på fart eller kommuner, som har en permanent fartkontrol (en såkaldt ’stærekasse’). I alt sigtede politiet på landsplan cirka 482.000 trafikanter for at køre for stærkt i 2022.

Herunder ses udviklingen i antallet af dræbte i ulykker med og uden for høj hastighed fra 2010 til 2021.

 

Dræbte 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Sum 

Med hastighed 

150 

131 

87 

81 

92 

81 

75 

74 

79 

73 

40 

963 

Uden hastighed 

105 

89 

80 

110 

90 

97 

100 

97 

120 

90 

90 

1.068 

Total 

255 

220 

167 

191 

182 

178 

175 

171 

199 

163 

130 

2.031