Nyt grønt partnerskab: DN Odder og Odder Kommune vil i fællesskab løfte natur og klima

18-09-2023

I en ny aftale har Danmarks Naturfredningsforening og Odder Kommune givet hinanden håndslag på et endnu tættere samarbejde om natur og klima i kommunen.

Det er det blot andet partnerskab af sin slags på landsplan, hvor en afdeling af Danmarks Naturfredningsforening har indgået en formel samarbejdsaftale med kommunen. Det første partnerskab blev indgået med Københavns Kommune, hvorfor Odder Kommune bliver frontløber som den første kommune uden for hovedstaden.

Når fremtidens store udfordringer skal løses, bliver samarbejdet mellem kommunerne og ildsjæle i foreningerne meget vigtigt. Den slags samarbejde er udgangspunktet for den nye partnerskabsaftale, som Odder Kommune og Danmarks Naturfredningsforening underskrev fredag eftermiddag.

”Vi har længe haft et godt og nært samarbejde med DN Odder, og med aftalen her har vi begge to forpligtet os på at gøre det samarbejde endnu tættere. Vi kan se fra andre lignende partnerskaber med eksempelvis landbruget at de virker, så aftalen her kommer til at gavne hele kommunen – og ikke mindst den natur, vi alle sammen bruger hver dag,” siger borgmester Lone Jakobi.

Fælles indsats

Aftalen lægger især vægt på dialog og samarbejde om fælles indsatser, arrangementer og løsninger af forskellige udfordringer og dagsordener inden for natur, biodiversitet, miljø, friluftsliv og klima. Konkret betyder det blandt andet, at der bliver afholdt dialogmøder hvert år, en årlig bio-blitz for at finde arter og fælles konference og workshop om biodiversitet og klima. Det sker ud fra et fælles mål om både at udvikle naturen og biodiversiteten og for at give borgerne bedre adgang til - og viden om – naturen, miljøet og klimaet.

Hos DN Odder glæder man sig over aftalen, og den klare ambition er, at den skal resultere i endnu mere konkret grøn handling i kommunen.

”Ved at forpligte sig, viser borgmesteren og kommunalbestyrelsen handlekraft på det grønne område, og det er glæder os meget, for naturen og miljøet kalder på handling mere end nogensinde før – også lokalt. Derfor ser vi frem til at få en endnu tættere dialog og derigennem skabe flere tiltag på det grønne område og bedre vilkår for naturen,” siger Ib Salomon, formand i DN Odder.

Aftalen blev vedtaget af Odder Kommunes kommunalbestyrelse på mødet den 5. september og altså underskrevet af begge parter fredag eftermiddag. Den løber foreløbig i fire år og skal evalueres efter to år.