Enig kommunalbestyrelse vedtager fremtidssikret budgetaftale

18-09-2023

Mandag eftermiddag blev en af årets store, politiske milepæle sat i Odder Kommune, da budgetaftalen for Budget 2024 blev underskrevet.

Vedtagelsen af det kommunale budget står som et klart og tydeligt flueben i de fleste kommunalpolitikeres årshjul, og i år kan det flueben sættes den 18. september. Der underskrev en enig kommunalbestyrelse budgetaftalen Budget 2024 i Rådhussalen på Odder Rådhus.

En af hovedoverskrifterne i budgetaftalen er ”ansvarlig konsolidering” – altså sikring af den fremtidige, kommunale økonomi. Det indebærer blandt andet et fortsat fokus på en stram styring af økonomien og en gennemførelse af projektet ”Sammen om nye løsninger”, som over to år – 2023 og 2024 – frigør 30 millioner kroner til Odder Kommunes økonomiske råderum.

Endeligt er der holdt fast i, at Odder Kommune skal fortsætte den gode udvikling, vi er inde i. Budgetaftalen adresserer derfor også visionerne i kommunens udviklingsplan for 2022-2026, ”Et stærkt fællesskab i balance.” Målet er, kort fortalt, et stærkt fællesskab, hvor alle kan udvikle sig gennem hele livet, hvor udvikling og vækst skaber fundamentet for en sund økonomi og hvor samspillet mellem mennesker og natur skaber gensidig værdi.

Det fællesskab bliver sikret sammen med den økonomiske fremtid i budgetaftalen Budget 2024. Du kan læse hele aftalen ved at klikke på linket her.

Det siger partierne om budgetaftalen:

Lone Jakobi, Socialdemokratiet: ”Det glæder mig, at vi igen i år har alle partier med i budgetaftalen for 2024. Jeg vil gerne takke for gode drøftelser og for at Kommunalbestyrelsen med aftalen står sammen om at tage fælles ansvar for den nødvendige genopretning af Odder Kommunes økonomi; herunder en styrkelse af kassebeholdningen med 60 millioner kroner. Dette skal sikre, at vi også i årene fremover kan skabe udvikling i vores kommune. Samtidig igangsætter vi i 2024 nye tiltag på velfærdsområderne, som skal gentænke og udvikle kommunens opgaveløsning og afbøde arbejdskraftmanglen i årene fremover. Med budget 2024 fortsætter vi alle igangværende anlægsprojekter, vi fortsætter arbejdet fra budget 2023 med at tilpasse organisationen til P30, og vi undgår dermed yderligere besparelser i 2024.”

Allan Werk, Venstre: ”Et fornuftigt budgetforlig hvor vi ikke spiller hasard med kommunens økonomi. Vi polstrer kommunekassen mærkbart over de næste år, således vi får råd til mere af det, vi gerne vil. Vi er glade for, at det er en samlet Kommunalbestyrelse, der står bag budgetforligt. Det specialiserede område med de særlig udsatte børn får et ekstra løft; at det ikke har været nødvendigt med yderligere besparelser, er vi også glade for. Overholder vi budgetterne fremover, ser det positivt ud for Odder Kommunes vækst og fremtid.”

Martin Mikkelsen, Konservative: ”Det er økonomisk ansvarligt, at kassebeholdningen styrkes. Det glæder os, der prioriteres midler til vedligeholdelse af Spektrum Svømmehal og skolerne. Saksild Skole får nye toiletter, og madkundskabslokalet på Parkvejens Skole istandsættes. Samtidig er der afsat flere midler til specialundervisningsområdet, ligesom vi glæder os til at arbejde med en større frisættelse af folkeskolerne.”

Ditte-Marie Thejsen, Enhedslisten: ”Det er ikke et inspirerende og visionært budget. Tværtimod er det et skrabet budget uden de nødvendige forbedringer på velfærdsområderne som vi kunne ønske, men vi kom igennem uden nedskæringer. Det er det bedste vi kunne gøre, når vi har en regering, der underfinansierer den kommunale velfærd og samtidig vil give skattelettelser, der først og fremmest gavner landets velhavere. ”

Kresten Bjerre, Radikale Venstre: ”I Radikale Venstre har vi haft fokus på en ansvarlig økonomisk politik, hvor vi ikke sætter klima, velfærd og trivsel over styr og samtidig får genoprettet kassebeholdningen. Vi er især tilfredse med, at det lykkedes os at få tilført ekstra penge til specialområdet og at vi sætter et nyt fokus på udvikling af skolerne, samt at vi fastholder den ambitiøse klimahandlingsplan og den igangværende udvikling af bymidten.”

Marianne Hundebøll, SF: ”De rammer, vi i år har haft, gør det svært at være rigtig uenige. Vi har modsat mange andre kommuner været heldige og undgået at skulle ud i yderligere besparelsen, og kan bruge den smule ekstra vi har til at styrke skolerne og specialklasserne.”