Hundslund vinder Lokaldysten

28-09-2023

Der har været kamp til stregen og venskabelige drillerier mellem Ørting-Falling, Saksild, Hundslund og Gylling i Lokaldysten 2023.

Hvor mange kilometer kan vi gå, løbe og cykle i løbet af to timer? Det konkurrerede Gylling, Hundslund, Ørting-Falling og Saksild om til Lokaldysten 2023.

Her endte Hundslund for andet år i træk med at vinde og dermed titlen som Odder Kommunes mest aktive lokalsamfund.

Sammenlagt blev der gået, løbet og cyklet 3803 km

De tilbagelagte km er divideret med indbyggertallene. Det betyder at pladserne fordeler sig således:

1. plads: Hundslund 5000 kr. i præmie
2. plads: Saksild 2000 kr.
3. plads: Gylling 1000 kr.
4. plads: Ørting-Falling 1000 kr.

Vinderne af Lokaldysten 2023
Der var jubel og konfetti, da Hundslund blev udråbt som vindere af Lokaldysten 2023

Så mange kilometer tilbagelagde de enkelte lokalsamfund:

  • Hundslund har tilbagelagt i alt 1414 km
  • Ørting-Falling har tilbage lagt i alt 563 km
  • Gylling har tilbage lagt i alt 636 km
  • Saksild har tilbage lagt i alt 1190 km

Se video fra Lokaldysten 2023

Kvinde cykler med børn
Klik på billedet for at afspille videoen. Filmen vises på Youtube

Mange forskellige årsager til at deltage

Formand for Udvalget for Kultur & fritid, Marianne Hundebøll, sagde i sin tale til deltagerne:

- Konkurrencen og det at udfordre hinanden er ét af de elementer, som kan motivere nogle til at deltage og give den gas på ruten. Men der kan være mange andre årsager til, at borgerne i lokalsamfundene har været med i Lokaldysten. For nogle har det været fællesskabet på dagen, som er grunden til at de deltager, eller muligheden for at vinde udklædningskonkurrencen eller spise en grillpølse med naboen, bakke op om et godt initiativ i lokalsamfundet eller støtte jeres frivillige. I har med Lokaldysten i jeres fire lokalsamfund formået at forene mange af de faktorer, som får borgerne på benene, og det er i sidste ende den største bedrift.

I Udvalget for Kultur og Fritid har vi en ambition om, at vi i endnu større grad hylder de frivillige og de mange gode initiativer, som sættes i værk. I vores nyligt vedtagede fritidsstrategi, har vi desuden et ønske om at fremme, at flere er fysisk aktive både på egen hånd, mellem venner eller i et fællesskab i en forening. Fællesskaber fremmer trivsel og særligt aktive fællesskaber, hvor man gør noget sammen med andre og hvor man oplever at bidrage med noget til fællesskabet. I lokaldysten bidrager alle, der er med.
I Odder Kommunes Landdistriktsstrategi er det visionen, at ”I Odder Kommune understøtter vi udviklingen af levedygtige landsbyer og lokalsamfund som attraktive steder at bo og leve”. Et af fokusområderne i landdistriktsstrategien handler om at skabe fællesskab og samskabelse, og her spiller Lokalrådene en vigtig rolle i samarbejdet om at styrke lokalområderne, sagde Marianne Hundebøll.

Alle skal have mulighed for at indgå i aktive og meningsfulde fællesskaber

Formand for Udvalget for Sundhed og Voksne, Finn Thranum  sagde i sin tale:

I udvalget for Sundhed og Voksne er vi optagede af at sikre, at alle har mulighed for at indgå i aktive og meningsfulde fællesskaber. Vi vil understøtte, at flere oplever glæden ved bevægelse og at det ikke kræver hverken særligt udstyr eller en god form, at komme ud at røre sig. I lokaldysten kan alle være med. Jeg har set borgere med rollator og krykker, kørestole, løbecykler og barnevogne. Det er der ikke mange andre arrangementer, der kan hamle op med.

I vores sundhedsstrategi har vi en vision om, at alle borgere i Odder Kommune skal leve et godt liv med trivsel og livskvalitet. Vi vil fremme sundheden og forebygge sygdom, vi vil arbejde for, at sundhed er for alle, at sundhed er nemt og nært. Og sidst men ikke mindst vil vi i udvalget arbejdet for, at vi er sammen om sundheden, for sundhed skabes ikke bag skrivebordet i kommunen, men der hvor vi har vores daglige gang, fortæller Finn Thranum.

Fakta om Lokaldysten

  • Målet er at sætte fokus på idræt, bevægelse og sundhed - ikke mindst i fællesskab med andre.
  • Det er et partnerskab, der gennem lettilgængelige motionstilbud understøtter bevægelse og fællesskab i mindre lokalsamfund.
  • Kernen i Lokaldysten er motionseventet, som afholdes én gang årligt. Heraf udspringer ofte flere gå-, løbe- og cykelaktiviteter, som engagerer borgerne over længere tid. Ambitionen er at få flere til at deltage i de aktive og meningsfyldte fællesskaber, der allerede eksisterer i lokalsamfundene.
  • Motionseventen startede som en venskabelig konkurrence mellem to lokalsamfund i Viborg Kommune i 2013.
  • Siden har dysten vokset sig stor, og i 2023 er der 28 tilmeldte lokalsamfund fordelt mellem Aarhus, Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø og Syddjurs Kommune, som er de syv kommuner, der er med i Lokaldysten i Østjylland.
  • De syv kommuner arrangerer Lokaldysten sammen med de 28 lokalsamfund, DGI Østjylland samt DGI Løb & Gang.