Odder Kommune har opdateret sin demensstrategi

01-09-2023

Demensstrategien skal støtte op om et godt liv med demens.

Odder Kommune har revideret sin demensstrategi, der danner grundlag arbejdet med demens i kommunen på tværs af de forskellige fagområder.

Demensstrategier er udviklet med det formål at imødegå den stigende udfordring med demenssygdomme og leverer kvalitetsindsatser baseret på den nyeste viden.

Demens er en kompleks og udfordrende sygdom, der påvirker et stigende antal borgere i Odder Kommune. Med den reviderede demensstrategi ønsker kommunen at skabe en fælles retning for at sikre den bedst mulige støtte til borgere med demens, deres familier og pårørende.

Demenstræning

"Med demensstrategien ønsker vi at støtte et godt liv med demens. Vi vil give støtte til dem, der har en demensdiagnose, og vi vil være der for deres familier. Vores mål er at muliggøre et aktivt og selvstændigt liv, uanset hvilket stadie demenssygdommen befinder sig i, og vi vil arbejde på at fremme sundhedslighed for alle borgere med demens," udtaler demenskoordinator Mia Karason.

Den primære målgruppe for demensstrategien er borgere med demens, deres familier og andre nærtstående pårørende.

Kvinde med demens ved busstop

Odder Kommune har arbejdet målrettet mod at være en demensvenlig kommune siden 2018, og denne demensvenlige tilgang opdateres løbende i tråd med den seneste viden, erfaringsopsamling og nye muligheder. Demensstrategien vil fungere som et redskab i bestræbelserne på at forbedre livet for demensramte borgere i Odder Kommune.