DIF og DGI: Stigning i medlemstallet i Odder Kommune

05-04-2024

Idrætsforeningerne i Odder Kommune gik frem med 362 medlemmer i 2023. På landsplan slår foreningernes samlede medlemstal rekord igen.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI kunne sidste år præsentere et historisk højt medlemstal i landets idrætsforeninger, og nu kan de to organisationer igen melde om fremgang.

I Odder Kommune kom der i 2023 362 flere medlemmer, så der nu tilsammen er 11.382 medlemmer i kommunens 49 idrætsforeninger. En stigning på 3,28 %.

Marianne Hundebøll, formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Odder Kommune:

”Vi har mange dygtige foreninger, der gør en stor indsats for at gøre det attraktivt at være en del af foreningsfællesskabet, og vi kan se med årets opgørelse, at de gør det godt. I Odder Kommune arbejder vi målrettet på at få flere unge med i fællesskaberne bl.a. med det nationale projekt Fælles om Ungelivet og senest med etablering af et Trænerakademi for unge i kommunen. Det er kommet rigtig godt fra start, og jeg glæder mig meget til at følge de unge, der deltager,” siger Marianne Hundebøll og fortsætter:

”Det står også højt på den politiske dagsorden at understøtte udviklingen af hele frivilligområdet, og derfor har vi styrket samarbejdet med vores Frivilligcenter. Frivillighed er under forandring, og det kræver en del af foreningslivet at tilpasse sig den nye udvikling. Jeg er derfor imponeret over at se, at antallet af frivillige i idrætsforeningerne generelt er stigende for både trænere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer, og jeg håber, den positive udvikling vil fortsætte.”

Foreningerne i DIF og DGI har i hele landet fået yderligere 85.261 medlemmer. Dermed er det samlede medlemstal oppe på 2.424.915.

Gode tilbud og vigtige frivillige 

I 2019 var der for første gang over 2,3 millioner medlemmer i idrætsforeningerne under DIF og DGI på landsplan. Under corona knækkede kurven for en stund, men efter pandemien gik det fremad igen, og nu er tallet altså for første gang over 2,4 millioner medlemmer.       

”Stigningen af medlemmer i Odder Kommunes Idrætsforeninger viser, at fællesskabet vokser sig stærkere, og det vidner om den dedikation, de mange frivillige ildsjæle lægger i foreningerne hver dag. Hundslund IF er et godt eksempel på en forening, der arbejder aktivt for at få flere ind i foreningslivet. Her har man særligt i håndboldafdelingen fået flere børn og unge i gang med at drible og skyde mod mål. Det er flot arbejde,” siger DGI Østjyllands direktør Bjørn Ruben Pedersen.

Hos DIF og formand Hans Natorp er der glæde over den nationale udvikling i medlemstallene:   

”Vi er selvsagt stolte over udviklingen og den nye rekord. De mange gode tilbud i idrætsforeninger appellerer bredt, og vi må igen bare kippe med hatten og sende en særlig tak til de mange frivillige. Det er dem, der får det hele til at glide ude i foreningerne,” siger Hans Natorp.     

Fælles idrætsvision har gjort en forskel

Siden 2015 har DIF og DGI arbejdet sammen om ’Bevæg dig for livet-visionen’ med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Målet er at få flest mulige borgere til at bevæge sig, og visionen er at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation.

I de første år af visionsarbejdet blev der udviklet og implementeret en lang række indsatser og nye idrætskoncepter. Mange af dem bidrager til den samlede medlemsvækst i idrætsforeningerne og er nu så forankrede, at de vil leve videre efter 2024, når den oprindelige visionsperiode i ’Bevæg dig for livet’ udløber.

Den fælles interesse i DIF og DGI er at få endnu flere aktive borgere og medlemmer i idrætsfællesskaberne. Derfor vil de to organisationer fortsætte samarbejdet i ’Bevæg dig for livet’ i de kommende år på udvalgte områder og sætte endnu mere fokus på vigtigheden af frivillighed i idrætsforeningerne.

Fakta om medlemstallene

Det samlede medlemstal for DIF og DGI er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlemmer af begge organisationer. Tallet er for kalenderåret 2023, og et aktivitetsmedlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året.

Det er muligt at dykke ned i tallene for de to organisationer på henholdsvis www.dif.dk/medlemstal og www.dgi.dk/medlemstal.

Landsdækkende medlemstal for 2023 (udvikling fra 2022 i parentes):

Samlede unikke medlemmer på tværs af DIF og DGI 2.424.915 (+85.261)
Danmarks Idrætsforbund (DIF): 2.076.213 (+ 59.953)
DGI: 1.867.765 (+ 96.119)