Kender du Internetpsykiatrien?

23-04-2024

Internetpsykiatrien er et gratis tilbud til dig, der har let eller moderat angst eller depression.

Banner for Internetpsykiatrien

Behandlingen er effektiv, gratis og foregår fra dit eget hjem.

Du kan se, om tilbuddet er noget for dig på hjemmesiden internetpsykiatrien.dk

Mere info om Internetpsykiatrien

Internetpsykiatrien tilbyder landsdækkende gratis behandling af let til moderat angst eller depression hos voksne borgere i alderen +18. Behandlingen foregår online i et tekstbaseret program, skriftligt understøttet af en psykolog. Der er kort ventetid på opstart af behandlingen og forløbet er meget fleksibelt, idet behandlingen kan foregå inden for dine egne rammer, i de tidsrum, hvor det passer dig bedst.

Behandlingstilbuddet er egnet til behandling af let til moderat:

  • Depression
  • Panikangst
  • Enkelfobi
  • Socialfobi
  • Agorafobi

Behandlingen

Behandlingsprogrammet kombinerer relevant viden med daglige øvelser, hvilket samlet understøtter evnen til at håndtere angst eller depression. Det er derfor en forudsætning, at man har både tid og overskud samt er motiveret for at arbejde selvstændigt med behandlingen.

Internetpsykiatriens tilbud er derfor ikke egnet, hvis din livssituation kompliceres af et aktuelt misbrug eller andre komplekse psykiske lidelser, som fx en personlighedsforstyrrelse.

Ansøgning om behandling foregår via Internetpsykiatriens hjemmeside og kræver ingen henvisning fra egen læge.

Internetpsykiatrien drives som en enhed under Center for Digital Psykiatri og er et fællesregionalt behandlingstilbud.

Video om Internetpsykiatrien
Klik på billedet for at afspille videoen. Filmen vises på Youtube