Hvordan skal Torvet se ud?

06-02-2024

Torvet skal renoveres og være færdigt i slutningen af i 2025. Kom til markvandring d. 28. februar 2024 og skriv dine idéer til renovering af Torvet inden d. 1. marts 2024

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet d. 30. januar 2024 at igangsætte renoveringen af Torvet. Anlægsarbejdet skal være færdigt ved udgangen af 2025. Vi indkalder nu borgernes ønsker og idéer til renoveringen af Torvet.

Kom til markvandring onsdag d. 28. februar

I de kommende måneder genoptager LYTT arbejdet med at opdatere dispositionsforslaget for Torvet, så renoveringen af Torvet er i tråd med bymidtestrategien, de seneste års strategiske afprøvninger og de nyeste input fra bymidtens aktører og borgerne.

Odder Kommune inviterer borgerne til markvandring på Torvet onsdag d. 28. februar kl. 14-15. Mødestedet er Torvets nordlige del ved Rosensgade. Markvandringen giver mulighed for at komme med sine idéer og ønsker til omdannelsen af Torvet.

På markvandringen deltager LYTT, for at kunne revidere dispositionsforslaget med de nyeste input fra bymidtens aktører og borgerne. Der udarbejdes et markvandringsnotat, som kan rundsendes til deltagerne efter ønske.

Du bedes tilmelde dig til markvandringen via formularen her:

Frist for tilmelding til markvandring er fredag d. 23. februar.

Skriv dine ønsker og idéer til Torvet

Du kan desuden skrive dine ønsker og idéer ind i formularen her:

Frist for indsendelse af ønsker og idéer er fredag d. 1. marts.

Hvis du vil have tilsendt sammenfatning af idéer og markvandringsnotat, skal du huske at skrive din mailadresse i formularerne. Din mailadresse bliver ikke synlig på hjemmesiden og vil kun blive brugt til at fremsende sammenfatningen til dig.

Dispositionsforslag for Torvet fra 2008

Byrådet vedtog dispositionsforslag for Torvet og Polititorvet på møde d. 14. april 2008. Efterfølgende blev der imidlertid ikke prioriteret anlægsmidler til renovering af Torvet, så byfornyelsen måtte vente.

Se dispositionsforslaget fra 2008 her.

Dispositionsforslaget fra 2008 var tegnet af Møller og Grønborg på baggrund af en arkitektkonkurrence. Møller og Grønborg fusionerede med GBH Landskabsarkitekter i 2020 og hedder nu LYTT.

Bymidtestrategi og de seneste års input

I 2018-2019 udarbejdede bymidteaktører, borgere og Odder Kommune en udviklingsstrategi for Odder bymidte. Hensigten var at finde metoder og skabe forankring til at understøtte by- og handelslivet. Forløbet var støttet af Realdania og blev faciliteret af rådgivere fra Hele Landet. Strategien blev til gennem en række workshops og konkrete, fysiske afprøvninger i 4 byrum.

Der blev etableret en legeplads ved åen og lavet en lyskunstinstallation ved Odder Station med digte fra borgerne. Ved Rådhuset blev den grønne Folkepark indrettet i 3 uger i september, og på Torvet blev der inviteret til madmarked, et kunsthåndværksmarked og afholdt en afslutningsfest for alle frivillige og interesserede.

På den måde fik borgerne en ny oplevelse af byrummenes udviklingsmuligheder, og efter evaluering af tiltagene blev strategien vedtaget af Byrådet i maj 2020. Herved blev det også besluttet at byfornyelsen med Folkeparken, Torvet og Klimaboulevarden skulle prioriteres først.

Se byudviklingsstrategien her.

I 2019 blev der etableret pullerter ved Torvet, som efter ønske fra Køb Odder nu har været i brug siden 2022. Pullerterne gør det muligt at fredeliggøre Torvet for gennemkørende trafik, så det er mere attraktivt at slå sig ned for cafégæster og mere trygt for børn på legepladsen. Pullerterne gør anvendelsen af Torvet mere fleksibel – der kan både være byliv, varelevering og parkering i hverdagen, og til store begivenheder kan hele Torvet spærres af – som f.eks. til juletræstænding, Landmanden kommer til byen og byfest.

Se orientering om afspærring med pullerter her.