Ny affaldssortering rulles ud

28-02-2024

De første af i alt 95.000 nye affaldsbeholdere står allerede klar i indkørsler i Skanderborg og Odder. I løbet af de næste 12 uger, vil affaldsselskabet renosyd implementere den nationale affaldssortering med de 10 affaldstyper i de to kommuner.

Når du kommer hjem fra arbejde i dag, skal du kigge godt efter i indkørslen. Måske har du allerede nu fået leveret nye affaldsbeholdere fra renosyd.

Udrulningen af den nationale affaldsordning er nemlig i gang, og i de kommende måneder vil der dagligt blive kørt mellem 1500 og 2000 beholdere ud – indtil alle 95.000 er på plads. Boligforeninger og andre steder med fælles eller nedgravede beholdere, overgår også til den nye sortering i løbet af de kommende 12 uger.

Et vigtigt skridt i den grønne omstilling

Men nytter det egentligt noget med al den her affaldssortering, og bliver det hele ikke bare blandet og smidt i det samme hul? Det vil direktør i renosyd, Henrik Müller, gerne svare på:

”Ja. Affaldssortering er et vigtigt led i den grønne omstilling, hvor det handler om, at vi skal holde materialerne i vores affald bedre adskilt. Så mest muligt kan genanvendes i nye ting, så vi slipper for at producere nyt. Derfor gør vi os umage med, hvad der sker med ressourcerne, efter vi har hentet dem hos borgerne, siger direktøren og fortsætter:  

”Den grønne omstilling kan være stor og uoverskuelig, og man kan nemt blive frustreret over, at der ikke sker nok. Men affaldssortering er et sted, hvor vi selv kan gøre en forskel i vores dagligdag. Jo dygtigere vi bliver til at holde tingene adskilt - jo bedre.”

renosyd regner med at være i mål med udrulningen i løbet af maj 2024. Så snart man modtager de nye beholdere, skal man bruge dem og sortere efter den nye ordning.

mit.renosyd.dk

Er man nysgerrig på, hvornår overgangen til den nye sortering sker på ens adresse, så kan man tjekke renosyds kundeplatform, hvor man hurtigt kan få overblik over sin affaldsløsning. Platformen hedder mit.renosyd.dk. Den kan søges frem som almindelig hjemmeside og kan dernæst med fordel gemmes ned som en web-app på en smartphone ved at tilføje siden til sin hjemmeskærm.

På mit.renosyd.dk kan man se, hvornår man får leveret nye beholdere, afhentet de gamle samt en oversigt over de gældende tømmedage. Man finder også en sorteringsguide, hvor man kan slå den enkelte affaldstype op og få svar på, hvordan den skal sorteres.  

Når mere sortering bliver det normale

At sortere affald derhjemme er forbundet med rutiner og vaner, og det kan virke både besværligt og udfordrende for os, når der nu pludselig er fire nye sorteringer at forholde sig til, lyder det fra renosyds programleder og antropolog, Tanja Sørensen, der står i spidsen for udrulningen af den nye ordning:

”Vi mennesker er vanedyr, og vi laver systemer og rutiner for at kunne fungere i en travl hverdag. Når vi så pludselig får leveret nye affaldsbeholdere og en rød kasse til farligt affald, kan det godt virke besværligt, fordi vi skal gøre noget nyt”. Men som med meget andet bliver også den nye affaldssortering hverdag – og på rejsen frem mod rutinen opstår der ofte tankevækkende erkendelser”, lyder det fra affaldsantropologen. Hun uddyber:

”Mange bliver fx virkelig overraskede over, hvor meget plast og mælkekartoner fylder i den nye sortering. Det bliver endnu tydeligere, hvor meget, vi hver især smider ud hver dag”, siger hun.

Ankomsten af de nye beholdere i indkørslen er også en oplagt anledning til lige at justere sine affaldsvaner derhjemme. Et godt råd er:

”Sæt dig ind i det nye med det samme, nu hvor anledningen er der. Kig i den informationsfolder, der følger med – her kan du finde svar på meget. Og slå de typer affald, du er i tvivl om, hvordan skal sorteres, op i renosyds sorteringsguide på mit.renosyd.dk. Når vi først har lært noget nyt og flettet det ind i hverdagen, skal der ikke så meget til at fastholde den nye vane.”, siger Tanja Sørensen, der samtidigt understreger, at man kan lette meget af overgangen til den nye sortering ved hurtigt at komme på plads med en god indendørs indretning fx i køkken, gang eller bryggers, som passer ind i hverdagens øvrige gøremål.

Gammelt skrald i nye biler

I forbindelse med den nye sortering overgår renosyd til en ny renovatør. Fra 1. marts er det firmaet Meldgaard, der henter affald i Skanderborg og Odder kommuner.  

Til opgaven har de indkøbt skraldebiler med tokammersystem. Med denne type biler kan man tømme de nye beholdere med flere rum - uden at blande tingene sammen.  

renosyd oplyser, at man i en periode vil tømme både gamle og nye beholdere med tokammerbilerne, hvorfor borgerne i en kort overgangsperiode kan opleve mindre sammenblandinger ude på ruterne, når der tømmes. Dette bliver grundigt eftersorteret på et anlæg bagefter.

Faktaboks ny sortering

Du får 3 beholdere.

Beholder 1: To rum til hhv. madaffald og restaffald.

Beholder 2: To rum til hhv. blød plast, hård plast og mad- og drikkekartoner og et rum til glas og metal.

Beholder 3: Ét rum til pap, papir og tekstilaffald.

Derudover får du en rød kasse til farligt affald (som du skal tage med dig ind, og først stille ud på beholderne, når den er fuld og skal tømmes. Må max veje 4 kg.  

Husk også

  • Du skal sortere madaffald i poser (som renosyd leverer)
  • Du skal sortere udtjente tekstiler i poser (som renosyd leverer) – til det, der ikke kan afleveres til genbrug
  • Du skal sortere blød plast i samme rum som hård plast, og du skal nu komme mad- og drikkekartoner i samme beholder som plast.
  • Du skal sortere batterier, spraydåser, malingrester, pærer m.v. i en rød kasse, som vi henter hos dig, når den er fuld.
  • Man behøver ikke bruge poserne fra renosyd. Det er bare et tilbud. Man må også bruge sine egne poser. Til madaffald må posen ikke være af typen ’komposterbar’, da disse sætter sig fast i sorteringsanlæggene. Til tekstilaffald skal man sørge for at bruge en pose, som er gennemsigtig/klar.