Fremtidssikring af vandmasser

23-01-2024

Mandag eftermiddag holdt Udvalget for Økonomi og Erhverv temamøde om genetablering af dæmningen ved Rathlousdal, fremtiden for broen ved Mejerivej og om højvandssikring i private haver.

Store vandmængder i Odder Å

Efter at dæmningen ved Rathlousdal brød sammen i slutningen af oktober, har der været store udfordringer med at holde vandet i Odder Å inden for åens bredder. Med bare en lille smule kendskab til det danske vejr, kan man nok regne ud at det ikke er sidste gang at vi får store mængder vand fra oven, og derfor er det nødvendigt med en ny løsning for dæmningen, for broen ved Mejerivej og for højvandssikring i private haver i det hele taget. Derfor var der mandag eftermiddag temamøde i Udvalget for Økonomi og Erhverv med disse tre ting på dagsordenen.

Genetablering af dæmningen ved Rathlousdal

COWI har udarbejdet et skitseprojekt på genetableringen af dæmningen. Det projekt går blandt andet ud på at forstærke dæmningen med spuns, flytning af overløbet og en højere kote, som svarer til dæmningshøjden. Alt sammen noget, som skal give en stærkere dæmningen som også kan holde til et  kontrolleret overløb.

Tidsplanen for genetableringen ser foreløbigt sådan her ud:

  • Undersøgelser, ansøgninger og review af materiale: Ultimo februar 2024.
  • Projektering, udbudsmateriale og VVM-undersøgelse, samt udbud: Ultimo maj 2024.
  • Udførelse: Ultimo august 2024

Du kan læse projektet i sin helhed her.

Du kan også læse notatet om bruddet på dæmningen fra WSP via linket her og en second opinion fra COWI via linket her.

Broen ved Mejerivej

Under broen ved Mejerivej løber en ledningskasse, som kan medvirke til at grene og andet materiale bliver stuvet sammen ved broen. Det drejer sig blandt andet om en stor hovedledning for fjernvarme, og derfor vil det tage noget tid at flytte eller fjerne broen. Det arbejde kan tidligst igangsættes i januar 2025, hvor ejerne af ledningerne er blevet indkaldt til møde.

En eventuel fjernelse af broen ville dog kræve at broen vurderes til at have en negativ effekt på åens mulighed for at føre vand videre. Det er også en mulighed at hæve broen, men denne mulighed er endnu ikke undersøgt.

second opinion fra COWI via linket her.

Højvandssikring i private haver

Odder Kommune er i samarbejde med SAMN Forsyning i gang med en analyse af Odder Ås kapacitet og vurdering af åens afløbstal. Denne analyse er en forudsætning for at man kan lave et projekt om højvandsbeskyttelse i haverne ved Mejerivej og Østergade. Forvaltningen planlægger et møde med lodsejerne i marts 2024 vedr. etablering af højvandsbeskyttelsen, herunder materialevalg og placering på grunden. Klimatilpasningsprojektet forventes udført i 2024- 25, således servicemålet er opfyldt ved udgangen af 2025.

Relaterede nyheder