Vi Lærer Sammen

31-01-2024

Der var stort engagement og gode fælles faglige refleksioner i dagplejen i Odder Kommune, da partnerskabet om Vi lærer sammen i lørdags blev skudt i gang med et kursus for alle dagplejere samt dagplejens ledelse og dagplejepædagoger.

Dagplejerne tog hjem med hver deres Vi lærer sammen materialekasse - nogle på cyklens bagagebærer - klar til at gå i gang med Vi lærer sammen med deres børn i uge 9.

Vi Lærer Sammen

Vi lærer sammen er en evidensbaseret pædagogisk ramme, der kan bruges hele året i dagpleje, vuggestue og børnehave. Vi lærer sammen har dokumenteret effekt på børns udvikling i både dagpleje, vuggestue og børnehave, og indsatsen virker for alle børn uanset alder, køn, etnicitet og socioøkonomisk baggrund. Det gør dermed en forskel for alle børn og kan skabe sammenhæng på tværs af dagpleje, vuggestue og børnehave.

childresearch.au.dk kan du læse mere om Vi lærer sammen.