Sundhedscafé for ældre borgere på Tunø

12-06-2024

Sundhed og Omsorg laver hvert år sundhedscafèer i oplandsbyerne i Odder Kommune. Denne gang gik turen til Tunø.

Sundhedscafe på Tunø

Sundhedscaféer er målrettet ældre borgere og afholdes i samarbejde med lokale klubber.

Sundhed og Omsorg ønsker at møde borgerne i deres nærmiljø og drøfte tilbud, sundhedsfremme, forebyggelse samt besvare både store og små spørgsmål.

Årets temaer skifter hvert år. På Tunø og i andre caféer i år er emnerne:

  • Kost og ernæring med smagsprøver
  • Velfærdsteknologi og træning– herunder træningsprogrammer og selvkørende støvsugere.
  • Forebyggende hjemmebesøg
  • Hanna Nissen fra Seniorrådet præsenter rådets arbejde
  • De demografiske ændringer i Odder Kommune

Det blev en fin dag med Tunø-borgere i Ølykkecenteret.

I 2024 vil Sundhed & Omsorg og en repræsentant fra Seniorrådet besøge ca. 10 oplandsbyer.

Billeder fra Sundhedscaféen på Tunø

Diætist Simone Bergstrøm fortalte om kost og ernæring
Diætist Simone Bergstrøm fortalte om kost og ernæring.


Sundhedsvejledere Mette Frederiksen og Liva Lund Sørensen fortalte om forebyggende hjemmebesøg
Sundhedsvejledere Mette Frederiksen og Liva Lund Sørensen holdt oplæg om forebyggende hjemmebesøg.

Der blev præsenteret velfærdsteknologisk løsninger som fx robotstøvsugere ved bl.a. konsulent Rita Ernstsen der ses til højre på billedet. Til venstre ses Hanna Nissen fra Seniorrådet som præsenterede rådets arbejde.
Der blev præsenteret velfærdsteknologisk løsninger som fx robotstøvsugere ved fysioterapeut Louise Dühring og konsulent Rita Ernstsen, der ses til højre på billedet. Til venstre ses Hanna Nissen fra Seniorrådet, som præsenterede rådets arbejde.


Der var smagsprøver på protein-is, ernæringsdrikke og kager med et twist
Der var smagsprøver på protein-is, ernæringsdrikke og kager med et twist.