Jagten på Odder Kommunes kommende kommunaldirektør er gået i gang

03-05-2024

Processen med at finde en ny kommunaldirektør er så småt i gang, men en ny kan først være på plads til oktober. Indtil der er nyt navn på døren, bliver Morten Møller konstitueret i stillingen.

I sidste uge kunne vi fortælle at kommunaldirektør Henning Haahr har fået nyt job i Varde Kommune, og derfor fratræder sin stilling i Odder med udgangen af maj. Her blev det også fortalt, at vi regner med at have en ny på plads i stillingen lige efter sommerferien, men den dato kommer nu til at ligge lidt senere.

På deres møde den 2. maj besluttede Udvalget for Økonomi og Erhverv at forlænge processen for at have tid til at skabe en god og ordentlig proces, så der nu senest er en ny kommunaldirektør på plads den 1. oktober. I den mellemliggende periode – fra den 1. juni til den 1. oktober – bliver sekretariatschef Morten Møller konstitueret kommunaldirektør.

”Stillingen som kommunaldirektør er i sagens natur meget vigtig for kommunens drift, og derfor har vi valgt at skubbe ansættelsesdatoen lidt, så vi kan skabe en god og ordentlig proces med et godt resultat. Stillingen – og de processer, vi står midt i for tiden i Odder Kommune - er dog også for vigtig til at den kan stå vakant frem til oktober, hvorfor vi er glade for at Morten Møller har sagt ja til at blive konstitueret. Han har tidligere været konstitueret i flere direktørroller – herunder også kommunaldirektør – og det har han gjort godt. Morten vil være en sikker hånd på rattet frem mod at vi finder en afløser for Henning Haahr,” siger borgmester Lone Jakobi om konstitueringen.

Kommunaldirektørstillingen genbesættes med det nuværende stillingsindhold. På den baggrund laves derfor en stillingsprofil, der matcher den nuværende portefølje.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af Udvalget for Økonomi og Erhverv suppleret med Marianne Hundebøll. Dermed deltager alle partier i processen. Ansættelsesudvalget består i øvrigt af direktør Susanne Hammer-Jakobsen, direktør Sanela Ljeskovica, sekretariatschef Morten Møller, teknisk chef Helle Marzella Bøhl-Møller, næstformand i HU Lone Bay og FTR for HK Rikke Liboriussen.

Stillingen som kommunaldirektør forventes opslået i uge 23 med ansøgningsfrist umiddelbart efter sommerferien.